Šetnja Srebrenicom tokom jula 1991. godine

Video materijela koje imate priliku da vidite na našem portalu zabilježio je Stevan Stevo Milivojević, srebrenički novinar i kinooperater.

Šetnja Srebrenicom tokom jula 1990. godine je jedan od rijetkih sačuvanih snimaka iz tog perioda.

Materijal je sačuvao od zaborava Husejin Husu Efendić koji nam je snimke ustupio na korištenje.

You must be logged in to post a comment Login