Sase trebaju filmove

“Srebreničke novine” – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: 2

Broj: 12

Januar 1980. godine

Sase trebaju filmove

1. Upućene su primjedbe na veoma slabu opremljenost škole u Sasama, na neredovno održavanje redovnih časova koje održavaju honorarni nastavnici i na nezastupljenost nastave ruskog jezika od početka školske godine.

2. Predlaže se da se stopa za SIZ-u osnovnog obrazovanja u 1980. godini smanji sa 5 % na 3 %. Na ostale prijedloge stopa nije bilo primjedbi.

3. Upućena je kritika SIZ-a kulture i drugim organizatorima kulturnog sadržaja što se u Sasama ne prikazuju filmovi i ne organizuju za građane drugi zabavni programi. Predlaže se češće prikazivanje filmova u Sasama i formiranje isturenog odjeljenja Biblioteke iz Srebrenice.

4. Izvještaj SIZ-a za stanovanje nije prihvaćen. Ukazano je da se o zgradama u društvenoj svojini na području MZ Sase niko ne brine i ne vrše se nikakve opravke ni održavanje zbog čega postepeno ali sigurno propadaju.

U vezi sa radom SIZ-a za stanovanje predloženo je da se sačini detaljni izvještaj i uputi na široku javnu raspravu, kao i da se naznače stope i da detaljnije obrazloženje za povećanje cijene stanarine.

5. U planu za iduću i naredne godinu treba predvidjeti izgradnju manjih sportskih terena pri svim mjesnim zajednicama. pa tek onda graditi rekreativni centar na Jezeru.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Sadiku Salimoviću na ustupljenom materijalu iz privatne kolekcije. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Narodnoj biblioteci Srebrenica jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

You must be logged in to post a comment Login