Investiciono-razvojna konferencija pomjerena za 2015. godinu

Danas je u Kabinetu Načelnika opštine Srebrenica održan drugi sastanak Organizacionog odbora za pripremu i održavanje “Investiciono – razvojne konferencije Srebrenica 2014”.

Sastanku su prisustovali svi članovi Organizacionog odbora na kojem je donešena Odluka da se Investiciono – razvojna konferencija održi tokom 2015. godine, u vrijeme kada Organizacioni odbor procjeni da su izvršene sve neophodne organizaciono–tehničke pripreme za ovako jedan značajan projekat.

Jedan od razloga za održavanje Konferencije u 2015. godini su Opšti izbori u BiH i moguća nova kompozicija vlasti na entitetskom i državnom nivou, te izbori za Evropski parlament i promjene u nekoj od ambasada.

2015. godine navršava se 20 godina od genocida koji je počinjen nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica. Organizacioni odbor je procjenio da će Srebrenica u 2015. godini biti u fokusu međunarodne i domaće javnosti, što je dobra prilika da se stvore uslovi za kvalitetniju realizaciju zacrtanih ciljeva Konferencije.

Organizacioni odbor nastavlja sa svojim aktivnostima, kako bi sve planirane aktivnosti bile na vrijeme završene.

U radnom dijelu sastanka usvojeni su prijedlozi za sastav pododbora neophodnih za uspješnu organizaciju Konferencije i utvrđeni načelni pravci aktivnosti za naredni period.

Stvaranje boljih uslova za život i rad svih građana Srebrenice kroz otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje infrastrukture i kvaliteta života na bazi korištenja vlastitih prirodnih resursa je generalni cilj Konferencije, na čijem ostvarenju će Organizacioni odbor uporno raditi u narednom periodu.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login