Sanacija korita rijeke Jadar u Konjević Polju

Prije nekoliko dana počeli su radovi na sanaciji i uređenju dijala korita rijeke Jadar koja protiče kroz Kojević Polje, opštinu Bratunac.

Predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice Vehid Delić rekao je novinarima da će biti urađeno 500 metara korita rijeke, a biće sanirane kritične tačke gdje je dolazilo do izlivnja rijeke.

Opština Bratunac angažovala je svoju mehanizaciju da obavi sanaciju i utvrdi zaštitni bedem na kritičnim mjestima uz rijeku Jadar.

Zamjenik načelnika bratunačke opštine Salih Dubičić rekao je da je prilikom velikih padavina prije mjesec dana došlo do izlivanja Jadra i čim se voda povukla opština je uputila mašine da se obavi prioritetna sanacija.

„Ovom akcijom predviđeno je da se obezbijede najkritičnije tačke i reguliše korito ove rijeke kroz Konjević Polje čime će se povećati bezbjednost građana i njihove imovine prilikom većih padavina“, istakao je Dubičić.

You must be logged in to post a comment Login