Sanacija 14 klizišta na regionalnim putnim pravcim završava se u januaru

Prema riječima načelnika Bratunca Nedeljka Mlađenovića započeti radovi na sanaciji klizišta biće završeni u januaru mjesecu.

Rok za završetak radova bio je kraj godine, ali je zbog vremenskih uslova rok pomjeren za januar, narednu godinu.

Mlađenović ističe da je ova sanacija od velike važnosti za stanovnike uz Drinu i da će od još veće važnosti biti kada novoizgrađeni most „Bratoljub“ bude u funkciji, a da će se uraditi i zaobilaznica.

„U toku je izrada regulacionog plana, nakon čega će biti urađena projektna dokumentacija za zaobilaznicu koju ćemo izgraditi uz finansijsku podršku Vlade RS“, objašnjava Mlađenović i dodaje da zaobilaznnica ima veliki značaj za razvoj industrijske zone.

On kaže da će Opština Bratunac tražiti nastavak rekonstrukcije regionalnog puta od Bjelovca do Fakovića, koji nije obuhvaćen programom sanacije oštećenja puteva od poplava.

Na regionalnim putevima Drinjača-Bratunac-Fakovići-Skelani saniraće se ukupno 14 klizišta, 11 na dionici od Drinjače do Bratunca i tri između Bratunca i Skelana koji su oštećeni poplavama 2014. godine.

Vrijednost radova je 5.830.000 KM koji se finansiraju kredinom Svjetske banke za sanaciju puteva nakon poplava 2014. godine

Godinama regionalni putevi Drinjača-Bratunac-Fakovići-Skelani su u veoma lošem stanju, sve češće se pojavljuju odroni, asfalt je ispucao, a niske temperature dovelu su ovaj put u stanje opasnog za vozače.

You must be logged in to post a comment Login