Sa Video kampa Promo – XIII Rastok Fest

U Jelahu je u sklopu prvog petogodišnjeg internacionalnog kulturnog i umjetničkog programa “The Complete Freedom of Truth” i XIII Rastok Festa održana radionica Video kamp na kojem je učešće uzelo deset mladih iz svih krajeva naše zemlje, Hrvatske i Srbije.

U trodnevnoj radionici Video kampa mladi su intezivno radili i stekli znanja kako snimiti i montirati filmove koji se bave temom Rastok Festa.

Tokom radionice urađeno je pet kratkih filmova i video poruka a jednu, koja je kreirana od strane Mladena Stojanović iz Srebrenice koji je snimio i razradio ideju, zajedno sa instruktorima montirao je Promo video XIII Rastok Festa.

“Bilo mi je fantastično raditi sa tim ljudima. Od Mirze i Zoke sam naučio mnogo stvari koje ću moći dalje da iskoristim. Mnogo nam je pomogla dr Higgins kao neko ko radi sa studentima na univerzitetu u Velikoj Britaniji”, rekao je Mladen.

“Ova radionica bila je veoma zanimljiva jer je okupila ljude iz Srbije, Bosne, Hrvatke koji su zaista mnogo radili i uživala sam u radu i druženju sa njima. Inače, ja predajem na univezitetu, radim sa mnogo internacionalnih studenata i do sada nisma imala priliku raditi sa ljudima sa Balkana i drago mi je da mogu pomoći. Ovi mladi su pokazali velike sposobnosti i želju da uče. Tokom tri dana plan je bio da uradimo pet kratkih filmova”, rekla je dr Ceri Higgins.

Nakon Višegrada i Jelaha mladi iz sedam država sele se u Srebrenicu gdje se nastavlja ovaj kulturni festival TCFT u periodu od 11. do 22. avgusta.

You must be logged in to post a comment Login