Sa tržišta RS povučeno više vrsta potrošačkih proizvoda

U okviru projekta proaktivnog nadzora neprehrambenih potrošačkih proizvoda, nadležne inspekcije Republike Srpske su za devet mjeseci ove godine izvršile kontrolu bezbjednosti 89 modela od 19 vrsta proizvoda, a utvrđene su određene neusklađenosti i neki proizvodi su povučeni s tržišta.

Predmet kontrole bile su ljestve za kućnu upotrebu, skejtbordi, dječiji bicikli, bicikli za odrasle, upaljači, dječije stone lampe, električne svjetiljke opšte namjene, plutajuća pomagala, mašinice za šišanje, dječije cucle, igračke i drugo.

Inspektori su vršili administrativnu i vizuelnu kontrolu proizvoda, te uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje. Putem laboratorijskih analiza ispitana je bezbjednost 81 modela spomenutih proizvoda. Kod 31 modela utvrđene su razne vrste neusklađenosti i odstupanja od zakonom propisanih normi bezbjednosti, podaci su Inspektorata RS-a.

U slučajevima u kojima je riječ o administrativnim nedostacima, kao što je nedostatak uputstva za upotrebu, nepotpuna deklaracija ili slično, inspekcija je naložila povlačenje proizvoda sa tržišta do otklanjanja nedostataka, nakon čega je izvršeno usklađivanje četiri modela proizvoda u količini od 906 komada, i to: 41 bicikl za odrasle, 42 dječija bicikla, 22 ručne električne bušilice i 801 ručni električni trimer za travu. Takođe, sa tržišta je povučeno i zabranjen je promet do otklanjanja nedostataka i za 283 komada proizvoda i to: 134 komada dječijih lampi, 12 komada električnih svjetiljki opšte namjene, tri dječija bicikla, 84 komada ljestvi za kućnu upotrebu i 50 upaljača koji nisu bili usklađeni sa propisanim normama bezbjednosti.

Ukoliko subjekti otklone nedostatke i izvrše usklađivanje proizvoda oni se mogu staviti u promet. Zbog neusklađenosti koje se nisu mogle otkloniti, kao što su rizik od strujnog udara, neadekvatna zaštitna funkcija, što može rezultirati povredom korisnika, nedozvoljen sadržaj određenih susptanci, sa tržišta su povučena i uništena 454 komada proizvoda, i to: šest mašinica za šišanje, četiri dječija bicikla, 271 igračka, 11 komada ljestvi za kućnu upotrebu, 88 skejtborda, 54 upaljača i 20 proizvoda koji dolaze u dodir sa kožom.

Nadležne inspekcije entiteta i Brčko Distrikta, već nekoliko godina unazad u saradnji sa Agencijom za nadzor nad tržištem BiH pripremaju godišnje planove proaktivnog nadzora neprehrambenih potrošačkih proizvoda, a u smislu kontrole primjene Zakona o opštoj sigurnosti proizvoda i naredbi koje posebno propisuju uslove bezbjednosti za pojedinačne vrste proizvoda.

Izvor: Fena

You must be logged in to post a comment Login