Rudnik “Sase” premašuje proizvodne planove

Srebrenički Rudnik olova i cinka “Sase”, koji posluje u sastavu kompanije “Gross” iz Bosanske Gradiške, premašuje proizvodne planove, povećava investiranje i broj zaposlenih, i posebnu brigu posvećuje zaštiti na radu, rekultivisanju rudničkih površina i ekologiji.

U ovom kolektivu zaposleno je 520 radnika i u narednoj godini planiran je prijem još 40 radnika, rekla je Srni direktorica Rudnika Jelena Petrić.Petrićeva je navela da je ovogodišnji, veoma ambiciozni plan eksploatacije od 280.000 tona rovne rude ostvaren, i da će do kraja ove godine biti premašen za 15.000 tona, te da su za taj rezultat zaslužni svi članovi kolektiva.

“Dostigli smo rekordnu prijeratnu količinu iskopane rude, s tim što je tada u rudniku bilo zaposleno tri puta više radnika. To pokazuje da smo osavremenili eksploataciju nabavkom novih mašina i opreme, što omogućava veću produktivnost, a rudari imaju bolje uslove za rad i zaštitu prilikom svakodnevnog izvođenja jamskih radova”, istakla je Petrićeva.

U ovom preduzeću planiraju da iduće godine, sa povećanim brojem radnika i nabavkom još nekoliko novih mašina i rudarske opreme, premaše plan eksploatcije od 300.000 tona rovne rude i da to postane minimalni prosjek eksploatacije u narednim godinama.

“Ta količina rude bi omogućila stabilno poslovanje, solidne plate i njihovu redovnu isplatu, kao i izmirivanje svih zakonskih obaveza, amortizovala bi eventualne `udare` koje izaziva promjena cijena rude na svjetskoj berzi, a stvorili bismo uslove za ulaganja u istraživačke radove, dalje osavremenjavanje proizvodnje, zaštitu na radu i kultivisanje rudničkog okruženja i druge potrebe ove kompanije i njenih radnika”, navela je Petrićeva.

Ona je rekla da kompanija “Gros” i ovaj rudnik realizuju razvojni program i prethodnih dana iskorištena je posjeta kineskog premijera i njegovih saradnika Beogradu za ugovaranje nabavke novih rudarskih mašina i opreme od kineskih proizvođača za osavremenjavanje eksploatacije rude u Sasama.

U ovoj godini Rudnik “Sase” investirao je osam miliona maraka u nabavku opreme, rekultivisanje rudnog jalovišta, regulisanje vodotoka kroz i pored rudničkog kruga, renoviranje radničkih trpezarija i njihovo opremanje i za druge potrebe među kojima je i dokvalifikacija zaposlenih.

“Prepoznali smo problem nedostatka kvalifikovane radne snage, odnosno neadekvatnosti kvalifikacija za poslove koje je veći broj zaposlenih obavljao u ovom preduzeću. Zbog toga smo donijeli odluku da finansiramo prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika, i to smo im omogućili u saradnji sa verifikovanim školama za određena zanimanja u Tuzli i na Palama”, kaže Petrićeva.

Ona ističe da je zbog rata nastupio prekid u školovanju rudarskih kadrova i da su bili prinuđeni da omoguće prekvalifikovanje i doškolovavanje radnika da bi ih stručno osposobili za obavljanje rudarskih poslova, i da su uspjeli da oko 90 posto zaposlenih u proizvodnji stekne određena rudarska zvanja potrebna za rad ovom kolektivu.

U Rudniku “Sase” samo tri posto radnika su nekvalifikovani, a među 520 zaposlenih 37 je sa visokom stručnom spremom, od kojih je čak 31 inženjer rudarstva, tehnologije, hemije i još nekih smjerova.

Rekultivisanjem bivšeg rudnog jalovišta vraćen je biodiverzitet i nastala je livada od 18.000 metara kvadratnih površine, i u ovom preduzeću namjeravaju da iduće godine u saradnji sa opštinom i zemljoradničkim zadrugama organizuju mobu u kosidbi na toj livadi.

Takođe, potpuno su regulisali i parapetom obložili novo izmijenjeno korito Sašanske rijeke koja se više ne uliva u rudno jalovište koje je time potpuno zaštićeno od nadolaska vode, ugrožavanja brane i eventualnog izlivanja vode sa teškim metalima iz akumulacije jalovišta u oklne votoke i dalje u Drinu.
Ovim je potpuno eliminisana nekadašnja prijetnja od eventualnog izlivanja vode i pucanja brane na akumulaciji jalovišta u Sasama.

Uz branu jalovišta izgrađene su staze za pješake i bicikliste, kao i tereni za male sportove gdje se dva puta godišnje organizuju sportska takmičenja radnika ovog rudnika.

SRNA

You must be logged in to post a comment Login