Rok 90 dana za usklađivanje cijena mobilnih usluga BiH sa regionalnim

Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH konstatovala je juče da Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) nije realizovala zaključke koje je ranije usvojio Predstavnički dom prilikom razmatranja Informacije RAK-a o cijenama usluga mobilnih operatera u BiH.

Predstavnički dom je u junu prošle godine, na inicijativu poslanika Mladena Bosića, razmatrao navedenu informaciju, te konstatirao da građani BiH plaćaju najviše cijene usluga mobilnih operatera u regiji.

Tada je zaključeno da se od RAK-a traži da u roku od 90 dana, u skladu sa zakonskim propisima, osigura usklađivanje cijena usluga mobilnih operatera u BiH sa cijenama operatera u regiji. Predstavnički dom je tada usvojio i zaključak kojim se zadužuje RAK da u roku od 90 dana obavijesti Predstavnički dom PSBiH o realizaciji usvojenih zaključaka.

S obzirom na to da navedeni zaključci Predstavničkog doma nisu realizovani, Komisija je danas usvojila zaključak kojim se traži od RAK-a da se ti zaključci realizuju u najkraćem mogućem roku, a najduže za 120 dana.

Drugi zaključak koji je Komisija danas usvojila je da Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH da što prije donese novu sektorsku politiku u oblasti telekomunikacija.

Vršilac dužnosti direktora RAK-a Predrag Kovač je kazao da je Agencija spremna da u narednom periodu sarađujući, prije svega, sa Komisijom, Predstavničkim domom i Vijećem ministara BiH, uradi sve kako bi se osiguralo da svi telekom operateri rade na način da krajnji korisnici usluga, a to su građani BiH, imaju uslugu koja je na nivu zemalja u okruženju i čija cijena ne prelazi cijenu koju imaju zemlje u okruženju.

Izvor: Fena

You must be logged in to post a comment Login