Preuzimanje rezultata ginekoloških pregleda

Udruženje “Sjaj” Srebrenica obavještava žene koje su radile PAPA test u Domu zdravlja u Srebrenici da dođu u Kulturni centar Srebreica 24. jula u 12.00 sati radi preuzimanja dokumentacije i upoznavanja sa rezultatima urađenih PAPA testova.

You must be logged in to post a comment Login