Reljef i klima

Reljef

Opštine Srebrenica je jedan od najznačajnijih turističkih resursa ovog prostora. Svojom izrazitom horizontalnom i vertikalnom rasčlanjenošću predstavlja izuzetno živopisan i jedinstven prostor.

Njegov nastanak vezan je za srednji tercijer, pračen vulkanskom aktivnošću. O tome svjedoče  eruptivne stijene u blizini samog grada, vulkansko uzvišenje Kvarc (1087m), za koje su vezana ležišta obojenih metala (olovo, cink) geneza mineralnih izvora Gubera i vulkansko brdo Vijogor (901 m), zapadno od Srebrenice. Obzirom na genezu nastanka, geološku građu, geotektonski sklop (sastav) i rasčlanjenost  terena možemo izdvojiti nekoliko reljefnih cjelina i to:

– na krajnjem jugu opštine planinski pojas planine Sušica koji obuhvata nadmorske visine od 700 do 1517m (Zlovrh). Odlikuje se krečnjačkim sastavom sa slabo razvijenom površinskom hidrografijom. Planina Sušica prema koritu rijeke Drine, završava vertikalnim liticama dubine od 700 do 1000 m, koje su izuzetno privlačne za ljubitelje planinarenja i atraktivne za splavare po talasima Drine.

– brdsko – planinski reljef  zahvata najveći dio opštine od 300-1089 m. nadmorske visine, u kojem su izraženi mnogobrojni usjeci, doline  i kotline koje su posebno interesantne za ljubitelje predivnih pejzaža.

reljef i klima srebrenica

Unutar granica opštine ističu se doline rijeka Drine i Križevice.Dolina rijeke Drine zahvata aluvijalni krajnji jugoistočni i istočni dio opštine u dužini od oko 40 km sa promjenjivom širinom od nekoliko stotina metara do nekoliko kilometara.Dolina rječice Križevice je najmanja reljefna cjelina, smještena u sjevernom dijelu opštine širine od oko 2 km i dužine od 5 km sa nadmorskim visinama od 200 do 250 m.

Klima

Na prostorima opštine Srebenica, zbog izražene vertikalne konfiguracije reljefa, mogu se izdvojiti dva klimatska tipa: umjereno – kontinentalni u nizem dijelu i subplaninski u višem dijelu.

Umjereno – kontitnentalni tip klime do 700 m nadmorske visine, odlikuju umjereno topla ljeta i umjereno hladne zime. Srednja julska temperatura vazduha kreće se oko 18°C.

Najviša temperatura 38°C zabilježena je 26.07.1965. godine u Srebrenici. Srednja januarska temperatura vazduha se kreće oko -1°C, a najniža temperatura vazduha -22°C zabilježena je 27.01.1954. godine.

Ovako izrazito niske temperature u srebreničkoj kotlini, posledica su temperaturne inverzije.

U  višoj planinskoj zoni, zastupljen je subplaninski tip klime čije su srednje julske i srednje januarske temperature vazduha niže za 2 do 3°C u odnosu na nižu klimatsku zonu. Odlikuje se slabo izraženim prelaznim godišnjim dobima. Jeseni su toplije od proljeća, sa nešto dužim sunčanim intervalima. Opština Srebrenica u prosjeku godišnje dobije oko 900 mm padavina po m2 sa maksimumom u mjesecu maju i minimumom u mjesecu avgustu. Zimski period karakterišu padavine u vidu snijega. U višoj planinskoj zoni srednji godišnji broj dana sa sniježnim pokrivačem debljim od 30 cm, traje oko 90 dana, što pogoduje zimsko-sportskoj rekreaciji.

Godišnja osunčanost kreće se oko 1700 sati, sa minimumom 50 sunčanih sati u decembru i maksimumom 235 sunčanih sati u avgustu. Dugotrajna  insolacija predstavlja značajan faktor turističkih kretanja, povoljno utiče na planinarenje, lov i ostale sportsko – rekreativne aktivnosti na otvorenom prostoru. Planinsko sunce je značajno za sintezu vitamina D u koži čovjeka, koji je neophodan za iskorištavanje kalcijuma iz hrane za izgradnju ii obnavljanje koštanog tkiva.

Vjetrovi su, takodje, značajan klimatski element, koji utiče na turistička kretanja. Na ovom prostoru nisu zabilježeni jaki vjetrovi, duvaju Sjeverac sa 29% i Južni vjetar sa 25%. U višoj planinskoj zoni, neprekidno pirka lokalni povjetarac, obogaćen mirisima poljskih trava i stogodišnjih četinara, zbog čega je izuzetno prijatan.

Sa medicinskog stanovišta, klima ovog prostora ima stimulativno umirujuće dejstvo na organizam čovjeka, jača isti za borbu protiv zaraznih i infektivnih oboljenja, što Srebrenici daje obilježje i vazdušne banje. Za navedene vrijednosti klimatskih elemenata, poslužio nam je “Atlas klime SFRJ”, za period od 1951. do 1970.

dijagram klima - srebrenica

Grafički prikaz srednjih mjesečnih vrijednosti klimatskih elemenata:temperature, padavina, relativne viažnosti i oblačnosti na prostoru opštine Srebrenica za period 1954 – 1976. godine