Rekonstrukcija srebreničkog Doma zdravlja početkom jeseni

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS planiralo je da do kraja 2016. godine, kroz realizaciju projekata „Razvojni program RS“ i „Jačanje zdravstvenog sektora“ završi sa rekonstrukcijom i izgradnjom 127 objekata, ili 334 ambulante porodične medicine na teritoriji ovog entiteta.

Iako je iz ovog programa predviđeno finansiranje adaptacije i rekonstrukcije srebreničkog Doma zdravlja, kao i ambulante u Skelanima, na listi opština koje bi trebalo dobiti finansijsku pomoć, a koje je objavilo resorno ministarstvo, nije bilo opštine Srebrenica.

„Finansiranje rekonstrukcije Doma zdravlja i ambulante u Skelanima zasigurno će se desiti. Neophodnu dokumentaciju u vezi sa ova dva projektima poslali smo prije dvije sedmice, a početkom jeseni očekujemo i početak radova na ovim objektima“, rekao je Aleksandar Jovanović, v.d. direktora Doma zdravlja Srebrenica.

On je dodao da je neophodna dokumentacija poslata znatno ranije, ali je u nekoliko navrata iz ministarstva vraćana na doradu, najviše zbog projekta rekonstrukcije ambulante u Skelanima.

„Iz sredstava ministarstva planirano je renoviranje unutrašnjeg prostora Doma zdravlja koji se odnosi na prva dva sprata, zamjenu stolarije, kao i električne i vodovodne mreže i keramike“, rekao je Jovanović.

Planirani iznos ovog projekta je 300.000 KM. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS će finansirati 70 odsto projekta, dok će ostalih 30 odsto obezbijediti lokalna zajednica.

Jovanović je dodao da bi ovaj projekat mogao i premašiti planiranu sumu, ali sigurno je da će doći do ulaganja navedenog iznosa.

Iako je projektom predviđena adaptacija unutrašnjeg prostora, postoje naznake da bi se dodatna sredstva za renoviranje fasade i nabavku laboratorijske opreme mogla finansirati od strane Rotary kluba iz Srebrenice.

You must be logged in to post a comment Login