Rasprava oko ulica i trgova, kao da nema važnijih problema

Skoro tri časa odbornici su vodili polemiku oko predloženog dnevnog reda za današnju sjednicu Skupštine opštine, da bi nakon odlaganja nekoliko tačaka, za 40 minuta usvojili svih 30 tačaka, koje su preostale na dnevnom redu.

Sa dnevnog reda skinuto je više tačaka za koje nisu dostavljeni materijali odbornicima da se upoznaju sa pitanjima i temama na koje se odnose.

Najviše polemike izazvao je prijedlog za formiranje komisije za izmjenu i utvrđivanje naziva ulica i trgova u ovom mjestu.

Bošnjački odbornici iz Koalicije „Moja adresa Srebrenica“ protivili su se pokretanju procedure za izmjenu i utvrđivanje naziva ulica i trgova, ali je ta tačka uvrštena u dnevni red i kasnije usvojen sastav komisije u koji su ušli i srpski i bošnjački predstavnici.

Usvojen je veći broj tehničkih odluka koje omogućavaju zakonski rad i primjenu u radu sa strankama opštinske administracije i inspekcijskih službi, kao i odluka koje se odnose za rješavanje određenih kadrovskih pitanja i lokalnim ustanovama i organizacijama.
Odbornici su prihvatili izvještaje o radu sportskih klubova i drugih udruženja, radu Teritorijalne vatrogasne jedinice u ovom mjestu, Savjeta za sport i Prijedlog cjenovnika komunalnih usluga.

Takođe, usvojen je Program razvoja sporta i raspodjele budžetskih sredstava za tu oblast.

Usvojeni su planovi za odbranu i spašavanje od poplava, požara i snježnih padavina.

Odbornici su dobili informacije o zimskom održavanju lokalnih puteva, funkcionisanju prevoza učenika, radu Veterinarske stanice i ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Izuzev o formiranju komisije i pokretanju procedure za izmjenu i utvrđivanje naziva ulica i trgova, sve ostale tačke dnevnog reda usvojene su bez odborničkih diskusija.

You must be logged in to post a comment Login