Provedite ljetni semestar u Portu, Portugal

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine na Univerzitetu u Portu (Portugalu).

Aplikanti:
Na konkurs se može prijaviti akademsko (u svrhu održavanja predavanja) i administrativno osoblje iz ureda/centra/sektora za međunarodnu saradnju (prisustvo staff week-u) Univerziteta u Sarajevu.

Studijske oblasti:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Portu dostupne su one studijske oblasti koje su date na sljedećem linku: https://mobileplus3.up.pt/courses

Iznos stipendije:

  • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
  • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR (plaća se direktno od strane portugalske agencije)
  • osiguranje (putničko, zdravstveno i u slučaju nezgode)

Viza i dozvola za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Dokumentacija:
Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://mobileplus3.up.pt/apply gdje je objašnjeno u “Tutorial | Application Form” vodiču.

Akademsko/Administrativno osoblje:

  • Online slika (u .jpg-u kao za pasoš)
  • Sken pasoša – stavljate pod kategoriju identity – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
  • Nominacijsko pismo – stavljate pod kategoriju support from home – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
  • Ugovor o mobilnosti za obuku za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, potpisan od strane vas i pro/dekana;

Ukoliko želite, ostale dokumente kao što je CV, dokaz o socio-ekonomskoj situaciji, invaliditetu itd možete također postaviti u predviđene kategorije, a koje nisu obavezne.

Rok za prijavu:
Konkurs je otvoren 05.11.2018. godine, a rok za online aplikaciju je do 06.12.2018. godine.

Prijava:
Prijava se vrši online preko linka: https://mobileplus3.up.pt/apply gdje je potrebno kreirati profil koji ćete popunjavati sa traženim informacijama i dokumentima, a na kraju online poslati (submit) direktno na Univerzitet u Portu.

Više informacija o studijskom programu, potrebnoj dokumentaciji i načinu apliciranja možete pronaći ovdje.

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

Izvor: Hoću.ba

You must be logged in to post a comment Login