Projektom CARE International-a biće otvorena nova radna mjesta u regiji Birač

Stvaranju mogućnosti zaposlenja u regiji Birač doprinijeće novi projekat pod nazivom „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH-region Birač“ koji realizauje Care International. Realizacijom ovog projekta u četiri opštine regije Birač radiće se na poboljšanju poslovnog okruženja za, uglavnom izvozno orijentisana, poljoprivredna preduzeća, zadruge i njihove kooperante, poručeno je na jučerašnjoj prezentaciji ovog projekta koja je održana u Vlasenici.

Početak realizacije ovog projekta s nestrpljenjem očekuju poljoprivrednici koji planiraju proširenje svoje proizvodnje. Među njima je i Vojin Đurić iz Vlasenice.

“Mi se bavimo poljoprivredom, isključivo stočarstvom. Imamo namjeru da proširimo proizvodnju, razvićemo projektnu ideju i aplicirati, pa se nadamo da ćemo imati podršku kroz ovaj projekat,” kaže Vojin Đurić.

Aktivnosti ovog projekta biće realizovane u opštinama Srebrenica, Bratunac, Milići i Vlasenica. Planirano je da dio programa bude predstavljen i na sajmu „Dani maline“ u Bratuncu.

“Ja jedini izvor prihoda vidim još samo u poljoprivredi, jer je privreda skroz pala na niske grane. Mislim da će ovaj projekat donijeti nova ulaganja u poljoprivredu i zaista će biti pun pogodak u smislu proizvodnje hrane i zapošljavanja,” izjavio je Dragoslav Todorović načelnik Opštine Vlasenica.

“Tu su prije svega planirane aktivnosti iz poljoprivrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i zemljoradničkih zadruga, kao i zapošljavanje određenog broja pripravnika,” istakao je Radenko Radović načelnik Odjeljenja za privredu u Opštini Bratunac.

U sklopu ovog projekta je planirana realizacija aktivnosti koje će uticati na povećanje konkurentnosti zemljoradničkih zadruga, malih i srednjh preduzeća koja se bave proizvodnjom hrane, s posebnim akcentom na promovisanje ženskog i socijalnog preduzetništva.

“Nama je cilj da u projektu podržimo poljoprivredne prizvođače i proizvođače hrane na ovom području, jer nam je procjena da je to najveća potreba i da je to potencijal ove regije. Radićemo sa proizvođačima, ali i sa institucijama koje imaju mandat da pružaju podršku ovim poljoprivrednim prizvođačima, a istovremeno ćemo podsticati malo preduzetništvo, žensko i socijalno preduzetništvo,” izjavila je Sumka Bučan direktorica CARE International-a.

Projekat „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH-region Birač“ realizovaće Care International sa lokalnim partnerima: Opština Vlasenica, Udruženje žena „Maja“ Kravica i Regionalna Savjetodavna Služba (RSS), a u saradnji sa opštinama Bratunac, Srebrenica i Milići.

Projekat ima za cilj poticanje privrednog razvoja i stvaranja mogućnosti zaposlenja u regiji Birač. Ovaj projekat čija je vrijednost 720.000 EUR-a, finansira Evropska unija kroz IPA-u 2013, a sufinansiranje obezbjeđuju Austrijska razvojna agencija i CARE Austrija.

Prijatelji Srebrenice

You must be logged in to post a comment Login