Projekat „Putevi rimskih imperatora” realizuje se i u Srebrenici

Počela je realizacija projekta „Roman Emperors Route – Putevi rimskih imperatora” u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, saopšteno je iz Turističke organizacije Srebrenica.

Lider projekta je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice.

Uvodna konferencija projekta koji se sufinansira sredstvima EU, održana je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici.

Partneri na projektu su Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Arheološki muzej „Rimski Municipium” u Skelanima, Turistička organizacija Srebrenica i Udruženje građana Centar za održivi razvoj i demokratiju CORD.

“Izradom strateškog razvojnog okvira i razvojem novih turističkih itinerera uz jačanje kapaciteta i kompetentnosti lokalnih turističkih aktera i malih i srednjih preduzeća doprineće se daljem razvoju kulturnog turizma i unapređenju prekogranične saradnje”, navodi se.

Arheološki muzej „Rimski Municipium” i Turistička organizacija Srebrenice dobili su podršku za projekte koje će realizovati od kojih je jedan za natkrivanja nalazišta u Skelanima koji je već godinama natkriven najlonom.

You must be logged in to post a comment Login