Projekat prevencije od poplava za opštine Srebrenica i Bratunac

Opštine Bratunac i Srebrenica potpisale su ugovor o realizaciji projekta, prekograničnog programa “Zajednička budućnost – bezbjedna i zelena”, čiji je cilj prevencija regiona od poplava.

Pored ove dvije opštine, u projektu učestvuju i Novo Goražde, Foča, Ustikolina, Požega i Čajniče, kao i tri opštine iz Srbije, Arilje, Ljubovija, Krupanj.

“Ukupna vrijednost projekta je 1.716.458 eura i sredstva su prikupljena iz EU fondova. Naš region pretrpio je velike štete od poplava i projekti se bave preventivnim djelovanjem u cilju smanjenja rizika od poplava”, rekao je Predrag Stojiljković, direktor CIM Group.

Prejektom je predviđeno upotreba savremenih način i tehnologija kako bi se preduzeli preventivni radovi na ugroženim lokacijama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Radi se o formiranju regionalnog Centra za prevenciju od poplava koji će u ponudi imati literaturu o prevenciji kao i web sajt za stalnu podršku i informisanje ljudi.

Opština Bratunac planira izvršiti regulaciju korita rijeke Križevice na dionici od taložne jame do Plavog mosta, kao i  u pravcu prema rijeci Drini.

U jedan dio projekta biće uključene opštine Srebrenica, Bratunac, Ljubovija i Krupanj, a ukupna vrijednost ovog dijela projekta je 498.388,69 eura.

U srebreničkoj opštini planirana je regulacija korita rijeke Križevice i izgradnja potpornih zidova.

You must be logged in to post a comment Login