Program rada Skupštine opštine Srebrenica za 2015.

U Srebrenici je danas održana Javna rasprava o Nacrtu programa rada Skupštine opštine Srebrenica za 2015. godinu.

Odbornici SO Srebrenica su na prošloj skupštini usvojili Nacrt programa rada Skupštine opštine Srebrenica za 2015. godinu, te shodno zakonskim normama održane su tri javne rasprave u Skelanima, Sućeskoj i Srebrenici.

“Moram istaći da lično nisam zadovoljan odzivom na javnu raspravu. Mislim da je javna rasprava trebala biti posjećenija da bi mogli da napravimo što kvalitetniji Program rada Skupštine opštine Srebrenica”, rekao je Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.

Na javnim raspravama odziv građana nije bio veliki ali je bilo nekoliko konstruktivnih prijedloga koji će se predstaviti odbornicima na narednoj skupštini, kada će biti na usvajanju Programa rada Skupštine opštine Srebrenica za 2015. godinu.

Prema riječima Milovanovića, predstavnici javnih institucija, organizacija i građana Srebrenice u ovaj proces slabo su se uključili i nije bilo puno prijedloga, a bili su obavješteni, o tome šta bi odbornici trebali da raspravljaju na narednim skupštinama.

Skupštiina je zakazana za 06. mart kada će se glasati za usvajanje Programa rada Skupštine opštine Srebrenica za 2015. godinu.

You must be logged in to post a comment Login