Proces usvajanja djece u BiH je dugotrajan i detaljan

“Interesovanje za usvajanje djece u Bosni i Hercegovini postoji, ali je proces dugotrajan i detaljan i obično traje dvije do tri godine”, izjavila je Feni direktorica organizacije “Hope and Homes for Children”, Anisija Radenković.

Dodala je da problem predstavlja i nepostojanje jedinstvene baze podataka na nivou države, a što znači da nije poznat broj djece bez roditeljskog staranja niti broj usvojitelja.

“Smještanje djeteta u veliku instituciju predstavlja kršenje njegovog prava. Ukoliko dijete ne može odrastati u biološkoj porodici, onda treba živjeti u zamjenskoj, ali uvijek će biti djece koja trebaju instituciju”, objasnila je Radenković.

Smatra da je država dužna osigurati veću podršku biološkoj porodici ukoliko je to interes djeteta, ali ako ne može, onda ga treba smjestiti u hraniteljsku porodicu.

“Često se postavlja pitane kako je moguće da u BiH postoji mnogo ljudi koji žele usvojiti djecu, a u isto vrijeme postoji mnogo djece koja borave u institucijama. Dijete koje je bez roditeljskog staranja nije uvijek “pravno čisto” i njegova situacija nije takva da može biti usvojeno”, istaknula je.

Osim usvajanja djece postoje i drugi oblici podrške kao što je hranitejstvo ili srodnička podrška. Direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo Saudin Đurđević smatra da je usvajanje najbolji oblik brige o djetetu.

“Usvajanje djece u BiH je vrlo komplicirano, ali je i potrebno. U našem domu je prošle godine usvojeno sedmoro djece”, istaknuo je Đurđević.

Dodao je da je razlog dugotrajnosti ovakvog procesa stvaranje preduvjeta da dijete ode u zdravu sredinu  te otklanjanje svih mogućnosti zloupotrebe.

Izvor: Fena, Radiosarajvo.ba

You must be logged in to post a comment Login