Priznanje za Tehnološki fakultet Zvornik i dekana Vujadinovića

Tehnološkom fakultetu Zvorinik i dekanu prof. dr Dragan Vujadinoviću uručeno je prizanje na međunarodnoj konferenciji “62nd International Meat Industry Conference – meatcon2023“ koja se odžala na Kopaoniku.

U organizaciji Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, na Kopaoniku je u periodu od 1. do 4. oktobra održana je međunarodna konferencija pod nazivom: “62nd International Meat Industry Conference – meatcon2023“, na temu „Exploring current, challenges and future perspectives in food and nutrition“.

Naučni program obuhvatio je međunarodne i domaće predavače koji su predstavili istraživanja i inovacije u oblasti tehnologije i bezbjednosti hrane.

Prof. dr Draganu Vujadinoviću, dekanu Tehnološkog fakulteta Zvornik, dodjeljeno je priznanje za dugogodišnju uspješnu saradnju i postignute rezultate u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane na nacionalnom i regionalnom nivou.

Institut za higijenu i tehnologiju mesa je istraživačko-razvojni institut koji organizuje i sprovodi naučno-istraživački rad interdisciplinarnog karaktera u oblasti biotehnologije, saopšteno je iz Tehnološkog fakulteta Zvornik.

You must be logged in to post a comment Login