Pripremljeni novi vodiči kroz prava iz zdravstvenog osiguranja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i novim pravilnicima Fonda, i nove vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja.

Rukovođeni našim sloganom “Zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava”, vodiči su pripremljeni u cilju što jednostavnijeg informisanja osiguranika o nekim od osnovnih prava iz zdravstvenog osiguranja, poput prava za vrijeme bolničkog liječenja, prava na lijekove, liječenje izvan Srpske, bolovanje, medicinsku rehabilitaciju, medicinska sredstva i drugo.

Naime, FZO RS u kontinuitetu nastoji da informiše osiguranike o njihovim pravima, posebno o svim novinama koje se uvode, izmjenama u propisima, novim pravima, pojednostavljenjima procedura i slično, jer težimo ka tome da osiguranici sva prava iz zdravstvenog osiguranja koriste u punom obimu i da se na minimum svedu eventualna kršenja prava osiguranika. Tome upravo doprinosi informisanosti osiguranika, odnosno da tačno znaju koja su njihova prava i na koji način mogu da ih ostvare. Iz tog razloga, FZO RS koristi sve raspoložive kanale komuniciranja i informisanja, uključujući internet stranicu Fonda i društvene mreže, info letke i slično, a kako bismo postigli što veći nivo transparentnosti i kako bi informacije iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja bile dostupne što većem broju građana.

Vodiči kroz prava su jedan od načina da unaprijedimo i olakšamo informisanost građana jer su im na jednom mjestu, na jednostavan način pojašnjena osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja.

Podsjećamo, na internet stranici Fonda i ranije su bili dostupni vodiči kroz prava, ali zbog novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji se primjenjuje od kraja septembra prošle godine, te niza novih pravilnika koje je FZO RS donio u proteklom periodu, a kojim je uvedeno i više novih prava iz zdravstvenog osiguranja, nastala je potreba da se pripreme i potpuno novi vodiči kroz prava.
Napominjemo da osigurana lica Fonda za sva pitanja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu da se obrate zaštitnicima prava osiguranika u svim filijalama FZO RS, Odjeljenju za odnose sa javnošću, kao i svim poslovnicama FZO RS. Kontakt telefoni i mejl adrese dostupni su na internet stranici FZO RS, na kojoj se ujedno mogu pronaći sve važne informacije iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, navodi se.

You must be logged in to post a comment Login