Pripreme za proširenje gradskog groblja i izgradnje nove zgrade vrtića

Održan je sastanaka o izmjeni dijela Regulacionog plana naseljenog mjesta Bratunac, na lokalitetu Ciglana i Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Bratunac.

Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović i načelnik Odjeljenja za prostorno udređenje i stambeno-komunalne poslove Radovan Petrović o tomj temi razgovarali su sa predstavnici firme za planiranje, projektovanje i konsalting „Urbis centar“ iz Banja Luke.

„Postojeće gradsko groblje u Bratuncu je skoro popunjeno. Uskoro ćemo imati problem vezan za sahranjivanje pokojnika. Zbog toga, pokrenuli smo postupak izmjene dijela Regulacionog plana na lokalitetu Ciglana na osnovu Odluke donesene od strane Skupštine opštine Bratunac, koja je i odredila lokaciju za novo gradsko groblje. Takođe, imamo problem i sa ograničenim prostornim kapacitetom Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ‘Radost’ Bratunac. Potrebno je napraviti novi objekat vrtića, koji će imati potencijal da primi svu djecu koja žele da pohađaju ovu ustanovu. Prva faza realizacije tog projekta podrazumijeva izmjenu dijela regulacionog plana na lokalitetu OŠ ‘Vuk Karadžić’ na kojem je planirana izgradnja novog vrtića. Predstavnici ‘Urbis centra’ su nam obećali da će tražene izmjene biti završene u roku od mjesec dana“, rekao je Prodanović.

Petrović je istakao da se radi o veoma važnim projektima koji treba da dobiju podršku i da se realizuju.

„U pitanju je veliki i skup projekat o kome je potrebno dodatno razgovarati i obezbjediti sredstva u budžetu. Nadamo se da ćemo u dogledno vrijeme uspjeti da realizujemo ovu ideju i da donesemo novi regulacioni plan, kojim bismo izbjegli dosta problema sa kojima se danas suočavamo“, izjavio je Petrović.

Foto: Opština Bratunac

You must be logged in to post a comment Login