Primjer komšiluka u Srebrenici: Obnova haustora i zajedničkog prostora

Nakon izložba učeničkih radova “Haustori – kao stalni galerijski prostor” u tri ulaza zgrade 32 u centru grada prije nekoliko dana počelo je uređenje haustora pomenutih zgrada kroz inicijativu “Za dobar komšiluk” i angažman stanara.

Valentina Gagić iz Udruženja “Sara-Srebrenica” kaže da je u sklopu inicijative “Za dobar komšiluk” sprovedeno nekoliko edukativnih programa, volonterskih akcija na poznatim gradskim lokacijama Guber i Lovac, a sve sa idejom da se osnaže kapaciteti, prije svega mladih, za djelovanje u zajednici.

“Talas dobre energije nastavio se kroz postavku galerijskog prostora u haustorima zgrade ’32’. To je potaklo i stanovnike da se dodatno angažuju i urede zajednički prostor. U toku je krečenje haustora, od koji je jedan završen tokom vikenda, a očekujemo i uređenje dvorište, koje će služiti kao mjesto za druženje i stvaranje novih inicijativa”, ističe Gagićeva i dodaje da je se akciji uključio veliki broj stanara i prijatelja.

Valentina naglašava da vjeruje da će rezultati koje ostvare biti inspiracija i drugima i da će ljudi više energije, i vremena ulagati za dobro svih.

Izložba učeničkih radova “Haustori – kao stalni galerijski prostor” postala je stalna izložba u ovim haustorima.

Projekat “Za dobar komšiluk” podržan je od SHL-a, a projekat je bio u konkurenciji za najbolji projekat na događaju “Zajedno možemo sve”, organizovanom u Trebinju.

Foto: Udruženje “Sara-Srebrenica”

You must be logged in to post a comment Login