Prijavite se na javnu raspravu o učešću na projektu ReLOaD

Poziv za organizacije civilnog društva: Javna rasprava u okviru projekta ReLOaD – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.

Opština  Bratunac  u saradnji sa UNDP-om organizuje javnu raspravu u okviru projekta ReLOaD – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, tokom koje će biti predstavljen sam projekat kao i prioritetne oblasti prema kojima će se raspisati javni poziv za dostavljanje projekata organizacija civilnog društva u februaru ove godine.

Javna rasprava će se održati u srijedu, 14. februara 2018. godine, sa početkom u 13:00 sati, u velikoj sali iznad Narodne biblioteke (zgrada Doma kulture, treći sprat).

Molimo sve zainteresovane  organizacije civilnog društva (udruženja i sportske organizacije) da prisustvuju javnoj raspravi.

Opština Bratunac učestvuje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansira Evropska unija.

Učešće Opštine Bratunac ostvareno je na osnovu prijave za učešće u ovom projektu.

Opšti cilj programa je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, te unapređenje pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Ciljne grupe su 50 partnerskih jedinica lokalne samouprave sa područja Zapadnog Balkana i organizacije civilnog društva.

U programu učestvuje 11 jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine (5 iz F BiH, 6 iz RS). Trajanje programa je 36 mjeseci.

Budžet programa iznosi 10 miliona evra (8,5 miliona finansira EU, a 1,5 miliona evra partnerske jedinice lokalne samouprave i UNDP.

Izvor: Opština Bratunac

You must be logged in to post a comment Login