Predstavnici Savjeta učenika SŠC Srebrenica posjetili Opštinu Srebrenica

Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković razgovarao je sa članovima Savjeta učenika JU “Srednjoškolski centar” Srebrenica i članicom Omladinskog savjeta Srebrenice.

Sastanak je organizovan sa ciljem osnaživanja rada Savjeta učenika JU “Srednjoškolskog centra” Srebrenica.

Na sastanku sa Načelnikom opštine članovi Savjeta učenika su ukazali na probleme sa kojima se učenici svakodnevno suočavaju u školi.

Načelnik je podržao rad Savjeta učenika, te uputio učenike da sve probleme za koje smatraju da ih Načelnik opštine može riješiti pošalju u vidu zahtjeva za rješavanje istih. Također je uputio članove Savjeta učenika da u koordinaciji sa direktorom Srednjoškolskog centra Srebrenica rješavaju probleme koji su u nadležnosti direktora.

Na kraju su i članovi Savjeta učenika, članica Savjeta mladih i Načelnik opštine izrazili želju da se problemi sa kojima se učenici suočavaju što brže riješe, kako bi srednjoškolci sa područja naše opštine ostvarili još bolje rezultate tokom svog školovanja.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login