Predstavljen Vodič kroz Arheološki muzej “Rimski municipium”

U sklopu programa “Dani Srebrenice 2016” večeras je predstavljen Vodič kroz Arheološki muzej “Rimski municipium“.

Ovaj Vodič urađen je sa ciljem da prezentuje dosadašnje radove koji su sprovedeni na ovom lokalitetu čime se žele približiti dosadašnja arheološka iskopavanja i nalazi turistima, ali i predložiti dalji koraci u istraživanju i prezentovanju ovog značajnog nalazišta.

Direktorica Arheološkog muzeja „Rimski municipium“ Svetlana Marković rekla je da pisani trag i te kako može proširiti priču o ovom nalazištu.

vodič kroz rimski municipium02

“Vodič govori o svemu onome što je do sada urađeno i onome što želimo da uradimo, to je svakako najvažnije jer je neophodno istražiti ovaj lokalitet koji ima ogromno kulturno-istorijsko bogatstvo”, rekla je Markovićeva.

Ona je rekla da Vodič predstavlja dosadašnja arheološka istraživanja koja su sprovedena na ovoj lokaciji.

“Ovaj muzej našao se i na Listi Nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine jer ima veliki nacionalni značaj jer se u njemu nalazio administrativni centar čitavog regiona i politički centar koji je bio veoma važan za Rimljane”, objasnila je Markovićeva.

Narodna skupština Republike Srpske je na 29. sjednici održanoj 22.04.2009. godine donijela Odluku o utvrđivanju arheološkog kompleksa Skelani kulturnim dobrom od izuzetnog značaja, a nakon toga je Javna ustanova Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani, osnovana Odlukom Vlade Republike Srpske 04.03.2010. godine, kao centralna muzejska ustanova za upravljanje zaštićenim područjem arheološkog kompleksa Skelani.

Prema riječima Markovićeve, od Skelana pa do Sasa poznat je veliki broj lokacija na kojima nisu počela arheološka istraživanja, prije svega zbog nedostatka novca, kao i neriješenih imovinskih odnosa.

Kroz Vodič predstavljeni su rimski spomenici, mozaici i lokaliteti na kojima se odvija istraživanje.

Uskoro će se predstaviti i Katalog stalne postavke novčića koji su pronađeni na ovom lokalitetu.

Vodič je odobren i finansiran je od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

You must be logged in to post a comment Login