Potreba i važnost radio-amatera i dalje je velika

Srebrenica je prije rata imala radio klub koji se ponovo formira u februaru 2017. godine, a nedavno je postavljen repetitor koji garantuje bolju vezu, a u planu je da sve mjesne zajednice u Srebrenici imaju pristup radio mreži u slučaju vanrednih situacija.

Radio klub Srebrenica ponovo je počeo sa radom i ostvarivanjem radio veza sa radioamaterskim klubovima širom bivše Jugoslavije, ali i Evrope.

“Radio klub broji 30 radio-amatera koji posjeduju radioamaterske licence prve ili druge klase, te su prošli obuku za rad i ostvarivanje veza putem ručnih i stacionarnih radio stanica, KT uređaja i prepoznavanje i korištenje Morseovog koda, odnosno telegrafije”, kaže predsjednik Radio klub Srebrenica Emir Hajdarbegović.

Hajdarbegović ističe da prateći napedak moderne tehnologije i internet komunikacije, Radio klub Srebrenica opremljen je i tzv. “SVXLink” komunikacijskom opremom, koja radio signal sa ručne ili stacionarne radio stanice putem interneta šalje na određene servere, tako da radio signal iz Srebrenice bez posebne širokopojasne opreme, može se čuti u direktnoj komunikaciji u Sarajevu, Tuzli, Goraždu, Bijeljini, Zvorniku, Prijepolju, Njemačkoj, kao i drugim državama u svijetu gdje postoje “SVXLink” čvorovi.

“Na lokaciji Kvarc na 1.300 metara aktivan je repetitor koji pokriva područje opštine Srebrenica, nekoliko opština susjedne Republike Srbije, kao i nekoliko opština Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a aktivna je i simpleksna komunikacija za uži dio grada Srebrenice”, rekao je Hajdarbegović.

Opštinsko rukovodstvo, na čelu sa načelnikom Mladenom Grujičićem, ustupilo je prostor sa intetnetom i strujom bez naknade, kao i lokaciju Kvarc bez nadoknade za korištenje objekta.

Članovi Radio kluba Srebrenica učestvovali su na nekoliko radioamaterskih ARG takmičenja, kao i tematskim radio SKED-ovima i zabilježili određene rezultate, te time dali doprinos promovisanju Srebrenice.

Na sastanku Opštinskog štaba za zaštitu i spašavanje opštine Srebrenica koji je se održao u martu ove godine, Radio klub Srebrenica ponudio je rukovodstvu Opštinske uprave Srebrenica, Civilnoj zaštiti opštine Srebrenica i Crvenom krstu Srebrenica, ustupanje kompletne radio infrastrukture za potrebe radio komunikacije u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih situacija na prostoru naše opštine.

“Zbog ekonomskog položaja radioamatera u sadašnjem vremenu, Radio klub Srebrenica nema stalan izvor finansiranja, pa neophodnu opremu dobiva u vidu donacija od drugih radio klubova ili pojedinaca radioamatera koji su željni pomoći razvoju radioamaterizma na području Srebrenice”, kazao je Emir Hajdarbegović istakavši da ovakvi klubovi rade isključivo na volonterskoj bazi i bez ikakve nadoknade.

Sasvim sigurno je da radio-amateri i radio klubovi imaju veliku važnost, no sjetimo ih se samo u najtežim momentima kada je rat ili neka nepogoda.

You must be logged in to post a comment Login