Potpišimo Opcioni protokol o komunikacijskim procedurama

Mreža nevladinih organizacija za djecu BiH “Snažniji glas za djecu” uz podršku internacionalne organizacije Save the Children već nekoliko godina zagovara za usvajanje Trećeg opcionog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta. Ovaj protokol omogućit će djeci naše zemlje puno bolju zaštitu, naročito u slučajevima najtežeg kršenja prava djeteta. Kada dijete ili njegova porodica iscrpe sve pravne lijekove u našoj zemlji, imat će mogućnost žalbe direktno UN Komitetu za prava djeteta.

Krajem prošle godine, djeca, polaznici Malog magacin kabarea, osmislili su i snimili promotivni spot kojim pozivaju na potpisivanje Protokola.

Kako se naredne sedmice, od 3-9. oktobra obilježava Dječija nedjelja, bili bismo zahvalni ako bi spot mogao biti emitovan u ovom periodu. Dana 04.10.2016. g. u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava organizujemo konferenciju na temu zaštite prava djeteta i tom prilikom djeca će još jednom pozvati odgovorne da usvoje ovaj važan dokumenat.

 

You must be logged in to post a comment Login