Politička škola u Potočarima

„Delegatski list“ – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 1

Februar 1979. godine

Politička škola u Potočarima

Početak nove godine srebrenički komunisti počinju sa organizovanim radom na planu ideološko-političkog rada i marksisitičkog obrazovanja. Opštinski komitet Narodnog univerziteta organizuje Seminar za sve članove Saveza komunista na području Opštine. Seminar će se održati u 20 predavačkih centara gdje će predavači održati predavanje po slijedećim temama:

1.) ZADACI SAVEZA KOMUNISTA NA PROVOĐENJU ODLUKA I REZLUCIJA II KONGRESA SKJ VII KONGRESA SK BiH;

2.) ZADACI SAVEZA KOMUNISTA U RAZVOJU SOCIJALISTIČKIH, SAMOUPRAVNIH, DRUŠTVENO-EKONOMSKIH ODNOSA, MATERIJALNOM I DRUŠTVENOM RAZVOJU;

3.) MEĐUNARODNI ODNOSI I SPOLJNA POLITIKA SFRJ.

U februaru se očekuje da otpočne sa radom Politička škola u Potočarima. Do sada su političke škole ovakve vrste održane u Srebrenici i Skelanima. U toku je održavanje tema za buduće članove Saveza komunista. Predavanja su zamišljenja tako da pruže svim članovima Saveza komunista, pored osnovnih teoretskih saznanja iz istorije i teorije marksizma i uvid u saznanje vlastite prakse što je neophodno da se pronađu odgovarajući putevi za dalji razvoj samoupravljanja. Ovim vidiom obrazovanja ne završava se obaveza osnovnih organizacija, jer su one dužne da u okviru vrše ideološko-političko obrazovanje koje mora biti najneposrednije povezano sa potrebama i praksom u kojoj djeluju osnovne organizacije Saveza komunista.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login