Pokretno kino u mjesnim zajednicama

“Srebreničke novine” – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: 3

Broj: 26

Juli 1980. godine

Pokretno kino u mjesnim zajednicama

I ove kao i proteklih godina, pokretno kino Narodnog univerziteta počelo je da prikazuje filmske predstave na području opštine. Uvedene su i dvije novine u radu pokretnog kina – filmske predstave će se prikazivati u selima u kojima nikada do sada nije boravilo pokretno kino i drugo, sve predstave su besplatne.

Do sada je prikazano 16 filmskih predstava, a planira se još 24. Rad pokretnog kina najviše otežava nepristupačnost sela, jer se samo u četiri sela može doći atomobilom. U sva ostala sela tehnika se prenosi na konjima. Narodni univerzitet ulaže velike napore da bi udovoljio zahtjevima škola i mještana u pogledu prikazivanja filmova, prvenstveno sa tematikom iz NOR-a.

U radu pokretnog kina pojavljuju se poteškoće zbog visokih troškova u prikazivanju filmova i prenosa tehnike. SIZ za kulturu u ovoj godini izdvojio je 70.000 dinara za rad pokretnog kina i nabavku nove tehnike u koju je investirano 20.000 dinara.

U programu razvoja kinoteka na području opštine predviđa se otvaranje dva mala bioskopa u Potočarima i Skelanima. Narodni univerzitet obezbijedio je potrebnu tehniku, čija je vrijednost iznosi 160.000 dinara. Mještani mjesnih zajednica Potočara i Skelana su preuzeli na sebe obavezu da se u Potočarima adaptira stara škola, a u Skelanima da se regulišu odnosi sa Osnovnom organizacijom Koperanata oko dobijanja sale u domu.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Sadiku Salimoviću na ustupljenom materijalu iz privatne kolekcije. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Narodnoj biblioteci Srebrenica jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login