Podržan Akcioni plan prevencije i borbe protiv djela počinjenih iz predrasuda

Akcioni plan prevencije i borbe protiv djela počinjenih iz predrasuda, koji je usklađen sa krivičnim zakonima RS i BiH, a urađen u saradnji sa OSCE-om, opština Srebrenica usvojila je među prvim u BiH.

OSCE-ova terenska kancelarija Srebrenica i opštinsko odjeljenje za društvene djelatnosti organizovali su danas u Srebrenici tribinu kako bi učesnike upoznali sa odredbama Akcionog plana. Predstavnici ustanova, institucija i nevladinih organizacija analizirali su odredbe Akcionog plana te saznali nešto više o dužnostima i obavezama koje iz njega proizilaze, a odnose se na borbu protiv predrasuda, te prijavljivanje krivičnih djela počinjene iz predrasuda.

OSCE prezentacja

Kako je istaknuto danas na javnoj tribinu, neophodno je aktivnije uključivanje obrazovnih i vjerskih ustanova, NVO, političkih partija i organa vlasti koji trebaju da se uključe u borbu protiv djela počinjenih iz predrasuda, reagovati i osuditi takva djela. Na taj način može se smanjiti broj takvih djela.

U opštini Srebrenica nije izražena pojava djela počinjenih iz predrasuda, konstatovali su danas učesnici tribine i ovaj projekat podržali su svi prisutni. U narednom periodu formiraće se radna grupa za praćenje realizacije ovog plana.

You must be logged in to post a comment Login