Počinje izrada Strategije razvoja naše opštine

Opština Srebrenica je započela izradu dokumenta „Strategija razvoja opštine Srebrenica“ za period 2014-2018. godine. U izradi dokumenta učestvuju predstavnici opštinskih vlasti, nadležnih opštinskih odjeljenja, javnih institucija i nevladinih organizacija.

Dokument „Strategija razvoja opštine Srebrenica“ biće donijet za period od pet godina i ima za cilj da pokaže realne potrebe svih građana opštine Srebrenica.

Metodologija po kojoj se radi strategija je tzv. „miPRO metodologija“, a ovaj način izrade strategije razvoja se koristi u 40 opština širom BiH. Oko 20 opština u našoj državi već je završilo strategije razvoja svojih lokalnih zajednica, navodi Amir Kulaglić koordinator Opštinskog razvojnog tima za izradu Strategije razvoja opštine Srebrenica.

“Ovom strategijom želimo pokazati stvarne potrebe građana Srebrenice, i u njoj moraju biti sadržani svi operativni projekti koji su realni i koji predstavljaju stvarne životne probleme građana sa cijelog područja opštine Srebrenica. U skladu s tim načelnik Opštine Srebrenica je formirao jedan opštinski razvojni tim koji čine predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti opštine Srebrenica,” kaže Kulaglić.

Kulagić navodi da će Strategija razvoja biti fokusirana na tri glavne oblasti, a to su društveni razvoj, ekonomski razvoj i zaštita čovjekove okoline. U cilju što kvalitetnije izrade tog strateškog dokumenta formirane su sektorske radnegrupe za društveni razvoj, ekonomski razvoj i sektorska radna grupa za zaštitu čovjekove okoline, u koje je uključeno više od 60 ljudi iz Opštine Srebrenica, nevladinih organizacija koje se programski bave određenim problemima kao i predstavnika javnih preduzeća i javnih ustanova Opštine Srebrenica.

Amir Kulaglić ističe da je cilj načelnika Opštine Srebrenica i Opštinskog razvojnog tima da u izradu Strategije razvoja bude uključeno što više zainteresovanih subjekata, kako bi strategija sadržavala stvarne probleme u Srebrenici, a koje bi trebali riješiti u narednih 5 godina.

“Mi smo uradili prvi dio ili prvu fazu izrade ovog dokumenta, održali smo konsultacije i sastanke po sektorskim radnim grupama, napravili smo SWOT analize, definisali smo šta su naše slabosti i mogućnosti, koje prepreke imamo i šta su dobre strane naše opštine, na šta se možemo osloniti u budućnosti. Sljedeća faza koja će krenuti sad u drugoj polovini januara će ići u pravcu da se definiše SWOT analiza za sve tri bolasti strategije, kao i da definišemo viziju načelnika Opštine, odnosno opštinskog razvojnog tima, i nakon toga ćemo krenuti u definisanje strateških ciljeva, operativnih mjera i aktivnosti, kako da ostvarimo te strateške ciljeve,” zaključio je Amir Kulaglić koordinator Opštinskog razvojnog tima za izradu ove Strategije razvoja opštine Srebrenica.

Prijatelji Srebrenice

You must be logged in to post a comment Login