Počela deratizacija u Bratuncu

Opština Bratunac je u cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari zakazala sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac u periodu od 16. do 23. oktobra.

Sistematskom deratizacijom obuhvataj se: individulna domaćinstva sa pratećim objektima, stambeni fond u društvenom vlasništvu, zjedničke prostorije, individualne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekti radnih organizacija, objekti ustanova, školske, predškolske, kulturne i vjerske, zelene i druge površine, otvoreni knali i vodotokovi, kanalizaciona mreža i svi ostali objekti i površine na području opštine Bratunac gdje postoji mogućnost prisustva glodara.

Sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac vršiće preduzeće za sanitarno ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu usluge i promet „Sanitarac“ iz Vlasenice, koje je odabrano za vršenje ove usluge u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Opština Bratunac će finansirati sistematsku deratizaciju za komplet kanalizacionu mrežu sa svim šahtovima, sve osnovne škole i srednju školu, obale rijeke Glogove i Križevice, objekat crvenog krsta, zelene i druge javne površine, Dom zdravlja Bratunac, zgradu Opštinske uprave Bratunac, zgradu Teritorijalne vatrogasne jedinice Bratunac, objekat Doma kulture, prostorije u vlasništvu opštine Bratunac, kao i ostale površine i objekte kojima gazduje opština.

Ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema važećem cjenovniku pomenutog preduzeća.

Nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije vršiće nadležna inspekcija Opštinske uprave Bratunac.

Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su omogućiti nesmetano vršenje usluga na obaveznoj sistematskoj deratizaciji.

Sve informacije o sistmatskoj deratizaciji mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Bratunac u vremenu od 7.00 do 15.00 časova ili na kontakt telefon: 056/410-431, saopšteno je iz Opštine Bratunac.

You must be logged in to post a comment Login