Ove godine planirano zaposlenje četiri radnika

Prema Planu zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica za 2022. godinu planirano je zapošljavanje još četiri radnika.

Kako se navodi, plan se donosi vodeći računa o potrebama za kadrovima koji nedostaju u organizacionim jedinicama i raspoloživim sredstvima u skladu sa Odlukom o budžetu ove opštine.

Planirano je zapošljavanje samostalnog stručnog saradnika za prihode, poslove BiZ-a, radnik na održavanju i radnik na obezbjeđenju.

U planu je i angažovanje petnaest pripravnika koji će imati priliku da odrade pripravnički staž u nekoj opštinskoj firmi.

Takođe se navodi da će u izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijem u radni odnos novih službenika i namještenika, a na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica i Odluke o budžetu, biti uvrštene izmjene i dopune plana zapošljavanja.

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić rekao je novinarima da je jedan od problema višak radnika, gdje je u ovoj opštini i preduzećima koja se finansiraju iz budžeta višak više od 60 radnika.

Iako je ovo trebala da bude tema sjednice Skupštine opštine Srebrenica, o tome se nije razgovaralo.

Prije nekoliko godina formirano je preduzeće Direkcija za izgradnju i razvojoj sa ciljem da se smanji broj zaposlenih Opštinske uprave Srebrenica, ali taj plan nije realizovan jer je u novoformirano preduzeće zaposleno dvoje novih ljudi koji nisu radili u ovoj opštini.

Objavljeno 26. januara 2022. godine na Facebook grupi eSrebrenica.ba.

You must be logged in to post a comment Login