Otvaranje Fabrike akumulatori 1981. godine u Srebrenici

Svečano je postavljen kamen temeljac 11.03.1977. za izgradnju Fabrike akumulatora u Srebrenici koja je bila jedna od najmodernijih srebreničkih fabrika.

28.11.1981. godine fabriku je svečano otvorio visokokvalifikovani jamski kopač Rudnika olova i cinka Sase Radoje Spasojević.

Fabrika je zapošljavala 600 radnika, a na otvaranju prisustvovale su brojne delegacije iz Jugoslavije kao i SSSR za koje će se proizvoditi akumulatori za raznu vrstu namjena.

Video materijal zabilježio je Stevan Stevo Milivojević, srebrenički novinar i kinooperater. Materijal je sačuvao od zaborava Husejin Huso Efendić koji nam je snimke ustupio na korištenje.

Stevo i Huso ostaće kao najbolji čuvari sjećanja na razvoj ove opštine.

You must be logged in to post a comment Login