Otvara se Zavičajna biblioteka (1979.)

“Srebreničke novine” – List za delegacije i delegate opštine Srebrenica

Godina: I

Broj: 5

Jun 1979. godine

Otvara se Zavičajna biblioteka

Narodna biblioteka u Srebrenici u skaldu sa Zakonom o bibliotekarskoj djelatnosti (Sl. list br. 14/78,) počela je prikupljanja građe – materijala za zavičajnu zbirku u koju ulaze:

1. Knjige koje su pisali autori iz zavičaja,

2. Knjige koje u cijelosti ili djelimično govore o zavičaju,

3. Knjige koje su štampane u zavičaju,

4. Časopisi ili listovi koji sada izlalze ili su ranije izlazili na Opštini,

5. Časopisi ili listovi koji se štampaju na strani a pišu o zavičaju,

6. Listovi i bilteni radnih organizacija na Opštini,

7.Razni dokumentacioni materijali: razgledanice, fotografije, karte, plakete, razne značke, amblemi, zahvalnice itd.

Biblioteka se na ovaj način obraća svim institucijama, organizacijama, organizacijama udruženog rada i građanima da navedene predmete koji su do sada izlazili (po jedan primjerak) dostave Biblioteci, a da buduće to čine redovno.

Skenirani tekst možete pogledati na OVOM LINKU.

Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci Srebrenica na ustupljenom materijalu iz Zavičajne zbirke. Ovim putem pozivamo Vas da, ukoliko imate, materijala o Srebrenici u bilo kom formatu, napravite kopije i poklonite ih Biblioteci jer ona čuva i sakuplja sve o našoj opštini.

Uređuje: Interaktivni info portal eSrebrenica.ba

You must be logged in to post a comment Login