Osam misterioznih civilizacija koje i danas intrigiraju naučnike

Tokom istorije, brojne civilizacije su doživjele krah – u većini slučajeva, razlozi za to su poznati. Ipak, ima i onih koje su nam, pored brojnih drugih stvari, u naslijeđe ostavile i misteriju svog nestanka

Tokom istorije, brojne civilizacije su doživjele krah – u većini slučajeva, razlozi za to su poznati. Astečko carstvo su, primjera radi, uništili španski konkistadori, a neke od njih nisu uspjele da se prilagode klimatskim promjenama.

Ipak, ima i onih koje su nam, pored brojnih drugih stvari, u naslijeđe ostavile i misteriju svog nestanka, pa stoga ne čudi što i dalje privlače pažnju arheologa i istoričara.

1. Civilizacija Maja

Civilizacija Maja bila je jedna od najnaprednijih u pretkolumbovskoj Americi. Zahvaljujući velikim gradovima, raskošnim trgovima, palatama, hramovima-piramidama, ali i vrsnom poznavanju astronomije, matematike i fizike, zadivila je i promjenila svijet.

Drevne Maje su na vrhuncu moći i uticaja bile tokom takozvanog klasičnog perioda (250. nove ere – 900. nove ere), ali su na kraju te epohe počele da misteriozno nestaju. Naime, tada je stanovništvo počelo da iznenada svrgava kraljeve, napušta gradove i prestalo je sa tehnološkim inovacijama.

Iznijeto je nekoliko desetina teorija o tome šta se uistinu dogodilo. Tako neki istoričari, na primjer, ukazuju na velike suše, pogoršane krčenjem šuma i erozijom tla, kao podsticaj društvenog kolapsa, dok drugi krivicu svaljuju na epidemije bolesti, seljačke bune protiv korumpirane vladajuće klase, učestale ratove, slom trgovačkih puteva ili kombinaciju svega navedenog. Međutim, iako se njihova civilizacija raspala, jezik i kultura Maja su se održali – procjenjuje se da oko sedam miliona pripadnika tog naroda još uvijek živi na i oko poluostrva Jukatan.

2. Civilizacija doline Inda

Ova, jedna od najstarijih svjetskih civilizacija, započela je s izgradnjom naselja na području današnje Indije i Pakistana prije oko 8.000 godina. Do trećeg milenijuma prije nove ere zauzela je više od 386.000 kvadratnih milja (999.735 kvadratnih kilometara) područja – mnogo više nego njeni poznatiji savremenici u Egiptu i Mesopotamiji, a činila je 10 odsto svjetske populacije.

Jezik tog drevnog naroda, o čijem se svakodnevnom životu zna vrlo malo, ni dan-danas nije dešifrovan. S druge strane, njihovi gradovi imali su napredan sistem kanalizacije i vodovoda, koji je bio bez konkurencije do rimskog doba.

Ipak, oko 1.900 godine prije n.e. civilizacija je počela da neobjašnjivo propada. Ranije se vjerovalo da je uzrok tome bila neka invazija Arijevaca ili promjena toka rijeke Inda, ali su nedavna istraživanja pokazala da je do toga dovelo pojačano djelovanje monsuna, što je umnogome uticalo na poljoprivredu. U tome su ključnu ulogu vjerovatno odigrali i ostali faktori, poput zemljotresa ili epidemija malarije i kolere.

3. Anasazi

Anasazi, preci Pueblo naroda, naseljavali su jugozapadni dio današnjih Sjedinjenih Američkih Država. Tokom 12. i 13. vijeka izgradili su spektakularna naselja u strmim liticama mnogobrojnih kanjona i ubrzo potom, netragom nestali. Inače, pronađeni tragovi kanibalizma i masakra, kao i dokazi o sječi šuma (što je pogoršalo sušu i glad kao njenu posljedicu), ukazuju na prirodni kolaps civilizacije, a među arheolozima se i dalje vode žustre debate o svemu tome.

4. Olmeci

Olmeci su naseljavali tropske nizije u južnom i središnjem dijelu Meksika. Oni su preteča svih kasnijih meksičkih civilizacija, a poznati su po tome što su stvorili prvo pismo u Americi, razvili kalendar, gradili piramide i izmislili pok-ta-pok (ili poktapok), igru loptom na život i smrt, jer bi vođa poraženog tima uvijek bio pogubljen. Bili su neprevaziđeni u obradi kamena i stvorili su gigantske skulpture glava, kao i male skulpture od žada.

Nestali su oko 400. godine prije nove ere – istočni dio njihove zemlje je opustio, vjerovatno zbog erupcije vulkana, ali je popularna i teorija koja se tiče invazije, premda niko ne zna ko su napadači mogli da budu.

5. Nabatejci

Nabatejci, savez nomadskih plemena severozapadne Arabije, najpoznatiji su kao graditelji legendarnog grada Petre, uklesanog u steni, čiji je dragulj svakako riznica Kazneh. Od četvrtog vijeka prije nove ere ostvarili su značajnu ekonomsku i političku moć i, za razliku od drugih kultura tog vremena, nisu držali robove. Bili su poznati po odličnom sistemu navodnjavanja, koji se danas izučava na Univerzitetu u Jerusalimu.

Tokom četvrtog vijeka nove ere napustili su Petru, ali niko sa sigurnošću ne zna zašto. Kao jedan od najvjerovatnijih razloga navodi se pad zarade od trgovine, pošto su glavne trgovačke rute premještene na sjever.

6. Mikenska civilizacija

Ova civilizacija ime je dobila po lokalitetu Mikeni, smještenom na oko 90 kilometara jugozapadno od Atine. Za njeno otkrivanje zaslužan je Nijemac Hajnrih Šilman, koji je svoje cjelokupno bogatstvo uložio u arheološka istraživanja. U drugom milenijumu prije nove ere, slovila je za jedan od najvažnijih centara grčke civilizacije.

Protezala se preko dva ostrva i južnog dijela kopna današnje Grčke, a širila se osvajanjem gradova poput Pilosa, Atine, Tebe i Knososa. Pominje se u brojnim mitovima, uključujući i onaj o kralju Agamemnonu, koji je bio komandant grčke vojske u Trojanskom ratu.

Nekada je bila dominantna pomorska sila, a do 12. vijeka, potpuno je propala. Pretpostavlja se da je do toga doveo nemir između seljaka i vladajuće klase, ”poremećaj” trgovačkih puteva ili pak dorska invazija Grčke sa sjevera, koja se, kako smatraju neki istoričari, možda nikada nije dogodila.

7. Kmersko carstvo

Kmersko carstvo stvoreno je 802. godine iz kraljevstva Čenla, na čijem je mjestu danas Kambodža. Najpoznatije je po Angkoru, koji je pao 1341. godine. Propast carstva uglavnom se pripisuje invazijama, kugi i/ili političkoj nestabilnosti.

8. Minojska civilizacija

To antičko društvo, nastalo na ostrvu Krit, postojalo je od 3.000. do 1.000. godine prije nove ere. Inače, u grčkoj mitologiji, Minoj ili Minos je bio čuveni kralj Krita, a po njemu je Minojska civilizacija i dobila ime. Za Atinjane je predstavljao okrutnog tiranina koji je žrtvovao živote njihove djece Minotauru (pola čovjek a pola bik). U stvarnosti, Minojci su bili prva poznata civilizacija u Evropi, iza koje su ostale razrušene palate i artefakti pronađeni u njima.

Njihov pisani jezik je linearno A pismo, koje je kasnije zamijenjeno linearnim B, a oba su bazirana na piktogramima. Stručnjaci vjeruju da je kraju te zajednice doprinjela vulkanska erupcija na ostrvu Tera (sada Santorini), iako postoje dokazi da je preživjela. Svakako, ako i nije ”zbrisala” stanovnike, vjerovatno je uništila biljni i životinjski svijet, što je rezultovalo glađu.

Izvor: Novosti

You must be logged in to post a comment Login