Opština Srebrenica unapređuje komunikaciju putem društvenih medija

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuli su pilot projekat “Komunikacija putem društvenih medija”, a učesnici su zaposleni koji rade na poslovima odnosa sa javnošću i uređivanju web stranica odabranih opština.

Razlozi za pokretanje ovakvog projekta su trenutni trendovi u komunikaciji (Facebook page, Twitter profile i YouTube kanal), povećanje transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave, unapređenje komunikacije lokalne uprave, jačanje društvene kohezije i jačanje uloge saveza u pružanju podrške jedinici lokalne samouprave i promociji dobrih praksi.

Opština Srebrenica je jedna od sedam opština u Bosni i Hercegovini koja je uzela učešće na prvoj radionici.

Projekat će se realizovati kroz četir faze, odnosno radionice, i to: procjena stanja odabranih opština, društveni mediji: aspekti primjene, podrška na terenu i društveni mediji: lokalna uprava i građani.

Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković je naglasio da želi sve građane Srebrenice koji žive u Srebrenici, one koji su daleko od svog rodnog grada i sve one koje zanima Srebrenica, putem društvenih medija upoznati sa svim aktivnostima opštinskih vlasti, ali i od njih dobiti povratne informacije o tome šta dobro radimo, a šta možemo unaprijediti.

Izvor: Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login