Opština Bratunac gotovo oporavljena i zaštićena od poplava

Bratunačku opštinu 2010. i 2014. godine zadesile su velike poplave, ali nakon toga uspjela je da sanira štetu i realizuje projekte kojima se smanjuje izlivanje rijeka i ugrožavanje stanovnika.

Nedeljko Mlađenović načelnik Bratunca kaže da je od tada uloženo više od 20 miliona na sanaciju štete i zaštitu od poplava, a da je tih godina najveća šteta bila na poljoprivrednim površinama i objektima, stambenih i poslovnih objekata na većem dijelu teritorije.

Prema njegovim riječima, pomoć u sanaciji i zaštiti od poplava pružila je najviše Vlada Republike Srpske, kao i međunarodne organizacije, ali i značajno učešće lokalne zajednice u organizovanju i finansiranju otklanjanja pričinjenih šteta.

„Uskoro će biti završena i regulacija cijelog vodotoka rijeke Križevice kroz opštinu Bratunac. Takođe, biće završena i regulacija dijela vodotoka Kravičke rijeke na lokacijama gdje se, prilikom većih padavina, redovno izlivala iz korita i pričinjavala štetu na objektima i poljoprivrednim površinama kao i putevima“, istakao je Mlađenović.

You must be logged in to post a comment Login