Omladinski centar Srebrenica ove godine najavljuje veliki broj aktivnosti

Omladinski centar Srebrenica trebao bi ponovo da postane otvoreno mjesto za mlade, rekla je u intervju za naš portal Radomirka Savić-Alić, nova predsjednica Omladinskog savjeta Srebrenice.

Omladinski centar  Srebrenica osnovan je 2003. godine čišćenjem i rekonstrukcijom prostora starog bioskopa. Ideja je bila formirati multifunkcionalni Omladinski centar za mlade koji će biti mjesto koje treba zadovoljiti potrebe mladih ljudi i pomoći im u oblikovanju i realizaciji sopstvenih ideja otvorenog prostora za učenje, kreativno provođenje slobodnog vremena, te umjetničke i događaje vezane za omladinski aktivizam/organizovanje i edukaciju, mjesto multimedijalne biblioteke i arhive omladinskog pokreta. U rekonstrukciju i opremanje centra uloženo je više od 100.000 KM.

Danas centar je najčešće zaključan, bez grijanja i dešavanja, posebno tokom zime ali i sve manjim brojem mladih ljudi. Na novom rukovodstvu biće mnogo toga da urade, prije svega pravna pitanja koja nisu riješena sa ljudima koji su vodili centar ranije ali i dalje finasiranje i aktivnosti. Svakako tu je i problem održavanja prostora, inventar koji treba da se nabavi i mnogo toga.

Radomirka, ti si nova predsjednica Omladinskog savjeta Srebrenice. Možeš li nam reći kako si zamislila da ide dalji razvoj organzacije i kako planiraš oformiti radni tim. Takođe, kako se finansira vaš rad, postoji li stavka u budžetu Opštine Srebrenica?

Jedan od prvih koraka koje planiram jesu rekonstrukcija same zgrade Omladinskog centra, da se napravi konačna lista trenutnog inventara koji je u funkciji te da se onaj inventar koji se može osposobiti, osposobi za dalju upotrebu. Pored toga planirana je i nabavka novog inventara. Ovo je jedan od prvih koraka koji bi trebao biti, mi se nadamo da će biti gotov do početka maja mjeseca ove godine.

Pored toga, krajem januara podnijeli smo zahtjev za izmjene u sudskom registru te izmjene se tiču samog rukovodstva Omladinskog savjeta Srebrenica.

Dalji koraci su da se obezbijede sredstva za “Proljetni pozorišni festival” koji bi trebao da bude krajem aprila mjeseca i sredstva za muzički festival “Silvertown Shine 2016”. Pored ovih aktivnosti planirani su kursevi engleskog jezika i njemačkog jezika od maja mjeseca. Uglavnom, dalji razvoj planiramo u smjeru da postanemo još više društveno odgovorni prema svojoj zajednici i da pružimo nove mogućnosti i prilike mladima u zajednici, da se stvari pokrenu i budu pozitivne promjene u našoj zajednici prije svega a onda i šire.

Što se tiče samog tima mladih to su uglavnom mladi koji su se uključili prije tri godine u neke naše aktivnosti ali naravno imamo i neke nove mlade koje pripremamo za preuzimanje novih inicijativa.

Potrebe plaćanja režija, održavanja Omladinskog centra finansiramo većim djelom iz budžeta opštine po kojem se za održavanje izdvaja 7.000 KM, mada ne uspjevamo da povlačimo sva ta sredstva.

omladinski centar srebrenica

Šta se dešava sa festivala koji se održavaju više od deceniju, postoji li način da se oni nastave i ožive?

Mi se borimo svim silama da ih održimo. Ali prosto moramo da razumijemo da su se potrebe samih donatora koji su do skora finansirali takve vrste aktivnosti preusmjerili na neke druge potrebe. Mi ćemo i dalje nastojati da koliko-toliko održimo tradiciju naših festivala. Takođe bih dodala da je vrijeme da se i naši festivali popnu na jedan novi nivo i postanu koliko-toliko samoodrživi. To je nešto čemu u narednom periodu težimo.

Poznato je da je prostor Omladisnkog centra Srebrenica veliki, multifunkcionalan. Da li od ove godine prostor postaje ‘otvoren’ za mlade i da li će posao dobiti još neko?

Da prostorije naše su velike i multifunkcionalne i definitivno će od ove godine biti otvorenije za aktivnosti mladih počev od plesa, muzike, filmova za djecu, edukacije, igre ili prosto samo druženja u dvorištu iza Omladinskog centra. Takođe je planirano je da se i tim širi ako bi sve pošlo po našim planovima.

Možeš li nam reći kakvi su planovi za ovu godinu, šta možemo očekivati u režiji Omladinskog savjeta mladih Srebrenice, kakve sve sadržaje?

Možete očekivati, ako sve krene po planu, rekonstruisan prostor Omladinskog centra do kraja marta mjeseca. Takođe, istražene potrebe mladih za kulturu do početka marta mjeseca, pokrenuta izrada Strategije za mlade Opštine Srebrenica te početak realizacije projekta „Mladi razvijaju regiju Drina-Birač“, projekat će se realizovati u trajanju od šest mjeseci na teritoriji opštna Vlasenica, Srebrenica i Bratunac. U projekat će biti direktno uključeno 30 mladih ljudi, članova organizacija u projektu iz ovih opština, koji će završiti specijalističke obuke izgradnje kapaciteta za razvoj ličnih vještina i sticanja kompetencija za rad u NVO sektoru kao i za rad u realnom sektoru. Osim obuka, projekat će ponuditi priliku mladim ljudima da rade na riješavanju 3 konkretna problema koje oni definišu u zajednici kroz aktivnosti rekonstrukcije i sanacije nekih od objekata od opšteg društvenog interesa kao i priliku da neki od njih dobiju priliku za obavljanje „stručne prakse“ u trajanju od 1 mjeseca u nekoj od privatnih ili javnih organizacija, po završetku obuka. Najaktivnijih 12 učesnika će završiti i specijalistučku obuku „Trening za trenere“ kako bi se osigurala održivost projektnih rezultata i doprinijelo jačanju kapaciteta organizacija uključenih u projekat.

Od aprila mjeseca možete očekivati kurseve za njemački i engleski jezik kao i kurs upravljanja računarima. U aprilu nas još očekuje i „Proljetni pozorišni festival 2016“ i početak realizacije projekta “Jačanje struktura i kapaciteta mladih i omladinskih organizacija na području regije Birač” u koji su uključeni omladinski savjeti iz Milića, Srebrenice i Zvornika i Omladinska organizacija “Odisej” iz Bratunca.

U maju mjesecu planiramo svakog petka filmsko veče za mlade a svake subote crtane filmove, čitanje bajki, crtanje i slično za najmlađe naše mališane. Takođe od aprila mjeseca planiramo da počnemo sa organizovanjem spotskih turnira na cijeloj teritoriji opštine Srebrenica. Planirane su i male škole sporta u mjesnim zajednicama od aprila mjeseca.

U julu mjesecu su planirane završne aktivnosti za “Ljetnji muzički terapeutski kamp – Summer Music Therapeutic Camp 2016”.

Mjesec avgust nam donosi muzički festival “Silvertown Shine 2016” i nastavak projekta „The complete freedom of truth 2016“ u Velikoj Britaniji. U avgustu planiramo napraviti barem jedne susrete mladih u našoj opštini.

Naravno, period ljeta će biti najburniji očekujemo brojne posjete i samim tim malo više da radimo i na promociji turističkih potencijala naše opštine.

Septembar je mjesec početak škole ali i kampanje „Neka se čuje naš glas, mi smo promjena koju želimo da vidimo našoj zajednici“ kampanjom će mladi moći izraziti svoje potrebe, želje i tako pokazati šta očekuju od Lokalnih izbora 2016. godine koji su planirani za oktobar mjesec.

Obilježićemo i bitne datume kao što su to: Međunarodni dan mira, Međunarodni dan mladih, Međunarodni dan tolerancije, Međunarodni dan volonterizma i mnoge druge datume. Ovo su samo neke od aktivnosti.

radionice tcft srebrenica

TCFT u Srebrenici avgust, 2015.

Tokom snimanja “100 priča mladih” zaključak je bio da je ova kategorija zapravo pasivna. Prema tvom iskustvu, koliko su mladi danas aktivni i spremni da se uključe u društvene aktivnosti?

Pa po mom nekom iskustvu, evo uzmimo mlade iz naše zajednice unazad tri godine bili su više aktivniji i preuzimali su više samoinicijativa. A sad smjenom generacije u našoj zajednici ti mladi odlaze ili su već otišli za novim mogućnostima, da se dalje školuju u nekim većim zajednicama i slično. Dolaze nam nove generacije koje iz nekog, meni nepoznatog, razloga nemaju volje ni za čim, prosto im je sve nekako svejedno. I mogu vam reći da me ta činjenici jako zabrinjava. Bojim se da će doći trenutak kada će početi da vlada ta nezainteresovanost.

Kako bi unaprijedili kulturni i društveni život u Srebrenici, tvoja poruka mladim je…

Borite se za našu malu zajednicu. Budite pozitivne promjene koje želite da vidite u zajednici.

Razgovarao: M. Kojić

You must be logged in to post a comment Login