Okrugli sto „Snaga nije nasilje, mi mijenjamo pravila“

Omladinski savjet Srebrenice organizovao je okrugli sto pod nazivom „Snaga nije nasilje, mi mijenjamo pravila“ u okviru projekta „Na nama je sad“ podržan od strane Tuzlasnke fondacije. Na okruglom stolu učešće će su uzeli mladi predstavnici nevladinih organizaija, obrazovnih ustanova, predstavnici Savjeta učenika i drugih relevantnih subjekata koji su zabrinuti zbog povećanja nasilja među mladima. Na okruglom stolu se raspravljao o utvrđivanju  akcionog plan koji će ovi subjekti sprovoditi i tako peventivno djelovatni na suzbijanju nasilja.

Okrugli sto se održao u Omladinskom centru 30.11.2013. godine sa početkom u 13:00h.

Neki od zaključaka su :

– Da ne postoje adekvatni socijalni programi;

– Da treba da kontinuirano radimo na edukaciji;

– Da treba da radimo na prepoznavanju i suzbijanju prvih naznaka za nasilje;

– Da radimo više na promociji zdravih vrijednosti i stilova života mladih.

Pored urađenog akcijonog plana za prevenciju nasilja među mladima u našoj opštini iznjeli smo i neke rezultate koje smo stekli prilikom  radionica na ovu temu u Srednjoškolskom centru Srebrenica  gdje je četvrtine učenika i učenica koji su bili na ovim radionicama izjaviolo da u njihovoj školi ne postoji program i aktivnosti koje bi se bavile datom problematikom.

Zato kažemo: „Dosta! Ne zatvaramo oči jer snaga nije nasilje i mjenjajmo pravila zajedno.”

OSS

You must be logged in to post a comment Login