OK! Dan – Omladinski kreativni dan Srebrenica

Omladinski savjet Srebrenice danas organizuje Omladinski kreativni dan u prostoru Omladinskog centra. Želimo na taj način da podržimo kreativni sektor na prostoru naše opštine.

Budite i vi podrska nasim kreativcima i druzite se danas sa nama.

Program E761 – Susretanja ima za cilj promociju angažovanosti mladih u kreativnom sektoru u 11 opština prekograničnog područja BiH i Srbije, kao i potrebu da se više investira u toj oblasti i kreiraju korisna partnerstva. Projekt je podržan od strane Evropske unije i traje od 15.06.2013. godine do 15.06.2014. godine, a u BiH uključuje Bijeljinu, Goražde, Tuzlu, Foču i Srebrenicu.
Nakon Regionalne konferencije o kreativnim industrijama, mladima i lokalnom razvoju na kojoj je učestvovalo 135 aktera u Tuzli početkom novembra 2013. godine, početkom ove godine Projekt E761 je organizovao i uvodne radionice u svih pet gradova koje su rezultirale dogovorom o organizovanju Omladinskog kreativnog dana!
Predstavnici svih 11 gradova učestvovali su na zajedničkom seminaru početkom februara u Bijeljini gdje su dogovorili okvirni koncept OK dana!

Šta je Omladinski kreativni dan?
– jednodnevni događaj u svakom gradu E761 Projekta
– za promociju što većeg broja mladih koji se bave kreativnim radom
– zbog lobiranja lokalnih vlasti i institucija da više ulažu u kreativni sektor i
– da bi se što više mladih ljudi uključilo u kreativne aktivnosti

Kad?
– kraj marta ili početak aprila

Šta poslije?
– krajem aprila ili početkom maja organizovat će se prezentacija rezultata i dijalog sa lokalnim akterima o konkretnim mjerama i aktivnostima za podršku kreativnog sektora i rada mladih.

OSS

You must be logged in to post a comment Login