Održana radionica “Priče mladih Srebrenice”

Danas je u prostorijama Savjeta mladih Srebrenica organizovana radionica pod nazivom „Priče mladih Srebrenice“. Organizator ove radionice je neformalna grupa građana „NoHate lideri“ iz ovog grada.

Ova radionica je imala za cilj da unaprijedi dijalog među mladima sa područja opštine Srebrenica koji pripadaju različitim etničkim grupama, polu i uzrastu.

„Cilj je da mladi međusobno razmijene iskustva, unaprijede kulturu dijaloga i da razgovaraju međusobno. Kroz razgovor mogu uvidjeti šta je to što mogu uraditi da unaprijede položaj mladih konkretno u Srebrenici“, rekao je Mirza Avdić, projekt koordinator fondacije Mozaik.

On je dodao da su slične aktivnosti organizovane i u Sarajevu, Drvaru, Mrkonjić gradu, Prijedoru i Doboju.

Učesnici ove radionice bili su učenici osnovnih i srednjih škola u Srebrenici. Oni su razgovarali o trenutnom položaju mladih koji žive u ovom gradu i o mogućim zajedničkim inicijativama koje bi doprinijele boljem položaju mladih.

Radionica Mladi

„Radionicama je prisustvovala generacija mladih ljudi koji su rođeni za vrijeme ili neposredno po završetku rata. To je generacija koja je jako tolerantna. Mi moramo raditi i sa starijima i na njihovom razumijevanju, jer mladi uče od njih“, rekla je Radomirka Alić, predsjednica Savjeta Mladih Srebrenice

Ona je istakla da su mladi razgovarali  i o kreativnim aktivnostima kroz koje bi se promovisale lijepe vrijednosti za ovaj grad.

Radionica „Priče mladih Srebrenice“ organizovana je uz pomoć USAID-ovog projekta PRO-Budućnost kojeg implementira Catholoc Relief Services u saradnji sa fondacijom Mozaik, Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luke i Međureligijskim vijećem u BiH.

Implementacija ovog USAID-ovog projekta odvija se u 34 opštine i grada u BiH.

You must be logged in to post a comment Login