Održana edukacija za nastavnike u Srebrenici

U Prvoj osnovnoj školi u Srebrenici održana edukacija za nastavnike o najefikasnijim mehanizmima i načinima provedbe inkluzivne nastave.

Vesna Savić, logoped, je uposlenicima ove škole predstavila najbolje načine rada u inkluzivnim odjeljenjima, kako bi njihov angažman bio što efikasniji i rezultirao maksimalnim učinkom.

Ovo je prva od pet radionica za prosvjetno-pedagoško osoblje, a u narednom periodu slijede radionice u Vlasenici, Milićima, Bratuncu i Zvorniku.

Pored ove edukacije, centralnim školama u ovim opštinama će biti uručen didaktički materijal koji će stručni kadar moći koristiti za rad sa djecom sa poteškoćama kako bi učenici mogli razvijati motoričke, intelektualne i emocionalne vještine. Materijali će biti uručeni sljedećim školama: OŠ „Branko Radičević“ Bratunac, OŠ „Aleksa Jakšić“ Milići, OŠ“Prva osnovna škola Srebrenica“, OŠ „Vuk Karadžić“ Vlasenica i  OŠ „Sveti Sava“ Zvornik.

Navedene aktivnosti implementira Udruženje INFOHOUSE u okviru projekta “Shvatite nas ozbiljno” koji finansira UNICEF u BiH.

Izvor: Novo vrijeme

You must be logged in to post a comment Login