Održan nastavak Sjednice skupštine opštine Srebrenica

U nastavku XVIII Sjednice Skupštine opštine Srebrenica odbornici su usvojili još nekoliko odluka i izvještaja.

Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine opštine uz izmjene nekih članova koji su ranije pripremljeni.

Razmatran je i Izvještaj o radu organa Komunalno preduzeće „Polet“ Srebrenica gdje je rečno da je ovo preduzeče prošle godine poslovalo pozitivno nakon višegodišnjih gubitaka iako cijene usluga devet godina nisu rasle.

Kao najveći problem navedeni su veliki troškovi odvoza smeća na Regionalnu deponiju „Crni vrh“ kod Zvornika koja je čak 130 kilometara udaljena od Skelana i 80 od Srebrenice.

Zaključeno je da je potrebno da Direkcija za razvoj ove opštine sačini projekat za upravljanje čvrstim otpadom na području ove lokalne zajednice i da se pruži podrška komunalnom preduzeću u uspostavljanju boljeg komunalnog reda, odvoza smeća i napalte usluga iz seoskih sredina u kojima se stvaraju divlje deponije otpada i da se obezbijede kontejnere u ruralnim sredinama sa većim brojem stanovnika.

Usvojeni su i izvještaji o radu savjeta pet mjesnih zajednica za prošlu godinu dok preostalih 14 mjesnih zajednica nije još dostavilo te izvještaje i zatraženo je da one to učine i da se naknadno razmatraju.

Na kraju odbornici su razmatrali prijedloge utroška sredstava koja opština naplati po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, naknade za korištenje mineralnih sirovina i vodnih resursa i donejeli nekoliko tehničkih odluka.

You must be logged in to post a comment Login