Odgovor krivičnopravnog sistema na terorizam u Bosni i Hercegovini

Više od 30 praktičara iz oblasti prava, sigurnosti i borbe protiv terorizma iz cijele Bosne i Hercegovine okupilo se na OSCE-ovom seminaru o jačanju odgovora krivičnopravnog sistema na terorizam u skladu sa načelima vladavine prava, koji je završen danas u Sarajevu.

Dvodnevni seminar organizovala je Jedinica za borbu protiv terorizma Odjela za transnacionalne prijetnje Sekretarijata OSCE-a, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Glavna tema seminara bile su dobre prakse koje su sadržane u Rabatskom memorandumu Globalnog foruma za borbu protiv terorizma, koji pruža uvid u efikasnu prevenciju i procesuiranje terorizma, sa naglaskom na poštivanje važećih međunarodnih i domaćih propisa. Eksperti iz oblasti krivičnog prava govorili su o dobrim praksama u borbi protiv terorizma razvijenim u Njemačkoj, Holandiji, Poljskoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i o radu Eurojust-a na tom polju.

„Borba protiv globalne prijetnje zahtijeva globalni odgovor,“ istakao je Francesco De-Sanctis, šef Sekcije za vladavinu prava Misije OSCE-a u BiH.

„Također, trajna sigurnost ne može se postići bez poštivanja ljudskih prava i vladavine prava. Dosljedno poštivanje ovih načela i obaveza dovest će do unapređenja krivičnopravnog sistema koji će se moći suprostaviti terorizmu na efikasan i pravedan način.“

„Krivičnopravne istrage moraju se provoditi pravovremeno, efikasno i u skladu sa zakonom. Za ovo je potreban sistematski pristup istražnih tijela, koji će biti precizno usmjeren na otkrivanje i dokumentovanje svakog pokušaja, pripremne radnje, odgovora, regrutovanja, izobrazbe i poticanja na djela terorizma“, rekao je Mario Janeček iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Između ostalog, učesnici su razgovarali i o efikasnoj koordinaciji između domaćih nadležnih agencija i važnosti međunarodne saradnje, posebno kada se konkretno suočavaju sa terorizmom. Na seminaru se također naglasila potreba da se osigura zaštita svih strana u postupku u predmetima terorizma, kao i izrada politike za efikasno izvršenje krivičnih sankcija i reintegraciju osuđenih terorista u društvo.

You must be logged in to post a comment Login