Odbornici SO Srebrenica raspravlja će o novom kreditnom zaduženju

Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica koja bi trebala da se održi 20. jula jedna od tački dnevnog reda biće novo kreditno zaduženje ove lokalne zajednice, razgovarano je juče na Kolegijumu SO Srebrenica koji je ovaj prijedlog uvrstio na dnevni red.

Na zasjedanju lokalnog parlamenta ova tačka bi trebala da dobije većinu, ako podrže odbornici, kako bi se dalje tražila saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske, a nakon čega i procedura oko izbora banke i dobijanje kredita.

Velika inflacija koja je prisutna već nekoliko mjeseci otežala je punjenje lokalnog budžeta, a ništa bolje nije ni u drugim opštinama i gradovima. Savez opština i gradova Republike Srpske već je nekoliko puta sugerisao da je otežano punjenje budžeta i tražio sastanak sa Vladom RS kako bi se pomoglo opštinama i gradovima.

Opština Srebrenica 2019. godine se kreditno zadužila u iznosu od 2,5 miliona KM, a kao razlog je navedeno da se radi o prioritetnim projektima za koje Opština nema mogućnosti da obezbijedi sredstva u opštinskom budžetu.

Kako je tada rečeno, kreditna sredstva biće uložena u nekoliko projekata i to: 900.000 KM za rekonstrukciju 24 putna pravca, 800.000 KM za revitalizaciju Banje Guber, 200.000 KM za projekte sufinansiranja energetske efikasnosti, 200.000 KM za nabavku stambenih kontejnera za projekat osnaživanja ruralnih područja, 200.000 KM za sanaciju klizišta i lokalnih i nekategorisanih puteva, te 200.000 KM za sufinansiranje izgradnje gradske garaže.

Odbornici su još 2014. godine donijeli odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 1,5 miliona KM koja nije dobila saglasnost resornog ministarstva i kredit nije realizovan.

Prvo kreditno zaduženje nakon rata bilo je 2019. godine, a ukoliko bude odobreno novo to bi značilo da trenutni načelnik, Mladen Grujičić, za dva mandata ima dva kreditna zaduženja, što bi bio rekord.

You must be logged in to post a comment Login