Obnova liftova u Srebrenici biće uz sufinansiranje stanara

Iz Opštine Srebrenica saopšteno je da sredstvima Savjeta ministara BiH moguće je sanirati dva ili tri lifta, uz sufinansiranje stanara, od ukupno šest, koliko ih je prije rata bilo u Srebrenici.

Ranije je najavljeno da će se sredstvima Savjeta ministara BiH sanirati liftovi i da za te potrebe će biti dostupno 90.000 KM, a ostatak će obezbijediti Opština Srebrenica.

Ipak, iz Opštine Srebrenica pozivaju predstavnike stanara, grupe građana koje žive u zgradama koje su imale liftove, a koji imaju potrebu za ovom vrstom rekonstrukcije, da iskažu interesovanje kroz aktivnost pristupanju formiranja zajednice etažnih vlasnika, odluka usvojena 2. oktobra 2017. godine i prihvate sufinansiranje projekta.

Prijoritet u rekonstrukciji liftova imaće one zgrade, ulazi koji sprovedu pomenute aktivnosti do 22. novembra, 15 dana od objavljivanja obavještenje.

Za sva dodatna pitanja kontakt osoba je Edin Hasanović iz Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ove opštine, a telefoni su: 056/445-530 i 061/745-343.

Inicijativa za obnovu liftova krenula u 2015. godini

Priča o obnovi liftova u nekoliko srebreničkih zgrada počela je 2015. godine koju su pokrenuli stanari Lamele 3 u naselju Panađurište, nakon čega i stanari zgrade Kula B u centru grada.

Prema tadašnjim predračunima radova, stavaljanje u pogon lifta u jednoj zgradi košta između 18 i 20 hiljada KM, a plan je bio da se liftovi obnove zajedničkim sredstvima stanara i Opštine Srebrenica.

Iako su neki od stanara sakupili veći dio sredstava, odustali su od akcije i novac vratili stanarima i od tada o akciji se nije govorilo.

Rebalansom budžetom za 2016. godinu Opština Srebrenica planirala je da izdvoji 130.000 KM za ponovno osposobljavanje liftova od kojih najveću korist imaju stari i bolesni stanari, a tokom zime mnogi stanari će lakše donositi drva za grijanje.

U Srebrenici liftovi u zgradama su već 27 godina van funkcije.

You must be logged in to post a comment Login