Obavljeni prvi intervjui za socijalne stanove u Potočarima

Nakon prve evaluacije pristiglih prijava na projekat “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska reintegracija”, Komisija je obavila prve intervjue sa aplikantima koji su aplicirali na projekat dodjele stanova u zakup.

Prvostepena komisije za izbor korisnika iz projekta “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska reintegracija” je danas obavila prve inetrvjue sa 18 aplikanata, a za sutra se planira nastavak i obavljanje intervjua sa ostalim aplikantima koji se nalaze na listi nakon prve evaluacije i presjeka pristiglih prijava do 03.02.2014. godine.

“Nakon evaluacije i presjeka koji smo napravili prošle sedmice, danas smo obavili intervjue sa 18 aplikanata. Tri aplikanta zbog nezadovoljavanja opštih kriterija iz poziva, tj. da nisu oni ili njihovi roditelji na dan 30.04.1991. godine imali prebivalište na području opštine Srebrenica, su odbijena te istim je dato obrazloženje. Ostalim aplikantima kojima je eventualno trebala dopuna dokumentacije je dat rok za dostavu. Sutra nastavljamo sa radom i planirano je da obavimo najmanje desetak intervjua”, istakao je Zekerijah Hadžić, predsjednik Prvostepene komisije za izbor korisnika za projekat “Održiva Srebrenica – socijalno stanovanje i ekonomska reintegracija”.

Izgradnja stambenih zgrada u Potočarima finansirana je od strane Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, a projekt je još podržan od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Opštine Srebrenica i CRS-a. Cilj je stvaranje boljih uslova za eknomski napredak opštine Srebrenica, kao i to da se omogućiti održivi povratak građanima svih nacionalnosti.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login