Obavještenje poljoprivrednim proizvođačima o sanaciji šteta

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji su bili zahvaćeni majskim poplavama u 2014. godini da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede priprema procedure za implementaciju sredstava za sanaciju šteta od poplava u poljoprivredi. Za svrhu planiranja ukupno potrebnih sredstava za sanaciju šteta, neophodno je da poljoprivredni proizvođači koji su samostalno izvršili nabavku sjemena i sadnog materijala za ponovljenu proljetnu sjetvu/sadnju, podnesu prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i to na propisanom obrascu.

Uslov za prihvatanje dokaza o izvršenoj nabavci sjemena i sadnog materijala je da su računi i fakture realizovani u BiH u periodu od 17.05. do 15.07.2014. godine i da je šteta od poplava evidentirana Zapisnikom nadležne komisije za procjenu štete od poplava. U slučaju da je predmetni sjemenski ili sadni materijal direktno uvezen iz inostranstva, neophodna je dostava dokumenata kojima se dokazuje da je poslovni subjekt registrovan za uvoz sjemenskog ili sadnog materijala, kao i prateća carinska dokumentacija. Uz jednu prijavu je moguće priložiti više kompleta računa i faktura, uz uslov da se jedna faktura može odnositi samo na jedan fiskalni račun.

Uz obrazac prijave utroška sredstava prilažu se:

1. Originali ili ovjerene kopije kompleta fiskalnih računa-fiskalnih isječaka i faktura na kojima je navedeno ime i prezime/naziv kupca i BF–broj predmetnog fiskalnog računa;
2. Fotokopija lične karte- za fizička lica;
3. Kopija potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB) za poslovne subjekte.

Obrazac prijave se može preuzeti u Odjeljenju za privredu i razvoj u Opštini Srebrenica svakim radnim danom od 8-16 časova .

Prijave uz prateću dokumentaciju se podnose poštom ili ličnom dostavom na centralnu pisarnicu, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka, a rok za podnošenje zahtjeva je od 29.09.2014. do 06.10.2014. godine (krajnji datum otpreme poštanske pošiljke).

Načelnik opštine Srebrenica
Ćamil Duraković, s.r.

Opština Srebrenica

You must be logged in to post a comment Login